Falsk tillvitelse

2011-09-21 i Övriga brott
FRÅGA |Vad kan man, som anmälare, få för straff om man falskt anmäler någon för misshandel? Om detta tas upp irättegång och den åtalande blir friad?
Sofia Linder |Hej. Tack för din fråga. Att sanningslöst ange någon som skyldig till ett brott kallas för falsk tillvitelse. Bestämmelsen återfinns i 15 kapitlet 7 § Brottsbalken. Av bestämmelsen framgår att straffet för falsk tillvitelse är fängelse upp till två år. Om brottet är ringa blir straffet böter eller fängelse i upp till sex månader. I fallet NJA 1994 s. 518 har en misstänkt person felaktigt angett en annan person. Straffet bestämdes till fängelse i en månad. Beroende på en rad faktorer, exempelvis om gärningsmannen lever under ordnade förhållanden, är tidigare ostraffad och så vidare kan även villkorlig dom bli aktuellt. Återkom gärna om du har mer specifika följdfrågor. Länk till Brottsbalken: https://lagen.nu/1962%3A700 Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Våld mot tjänsteman och ev. nödsituation

2011-08-29 i Övriga brott
FRÅGA | Fick papper igår om att jag ska på förhör pga våld mot tjänsteman. Jag ska ha slagit en OV. Problemet är att jag var väldigt berusad och minns inte att detta skulle ha inträffat. Jag minns en del av vad som inträffade innan polisen kom till platsen. Jag minns blåmärkena dagen efter. Har diabetes och sa till OV att jag behövde mitt druvsocker och får till svar att jag ska hålla käften. Jag blir hysterist vilket resulterar i att de spänner upp mina handklockade händer ännu mer bakom min rygg vilket gjorde fruktansvärt ont. Jag vet oxå att de var 4 OV på mig. Jag anser att det är jag som for illa, blåmärken över hela kroppen och nekan över att få mitt druvsocker! Hur går jag tillväga nu? Jag är 32 år, tidigare ostraffad och lever ett vanligt Svenssonliv. Enl. polisen har jag erkänt under förhör. Detta förhöret har jag inget minne av och inte heller att jag har erkänt.
Maja Karlsson |Hej, Du är alltså misstänkt för att ha begått brottet våld mot tjänsteman enligt 17 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) som du finner här: https://lagen.nu/1962:700#K16. Jag ska försöka förklara de olika problemen som jag tycker finns i din berättelse. Brotten i BrB kräver som huvudregel att man begått dem med uppsåt, dvs. avsiktligt eller med viss medvetenhet om sitt agerande. Detta framgår av 1 kap. 2 § 1st BrB. I 1 kap 2 § 2st framgår dock (något luddigt) att om man genom självförvållat rus begår ett brott så ska det fortfarande anses vara ett brott, även fast man då inte alltid kan prata om medvetenhet om sitt agerande. Att du varit full kan alltså inte användas som argument mot den här formen av misshandel. I ett fåtal fall har dock vissa former av psykosliknande tillstånd bedömts som något som gärningsmannen inte kunnat räkna med men jag vet inte om ditt låga blodsocker skulle kunna vara en sådan situation. Jag förstår inte riktigt av din fråga om du använt något våld före det att du känt av ditt blodsockerfall? Om det är så att du varit våldsam först när du försökt få tag på ditt druvsocker så skulle man kunna bedöma detta som en nödsituation, som regleras i 24 kap. 4 § BrB. Det innebär att eftersom du varit utsatt för fara till liv eller hälsa när du fick ditt blodsockerfall kan det våld du tvingats använda för att få tag på druvsockret vara försvarbart, det vill säga en straffri handling. Att du erkänt brottet under förhör leder inte automatiskt till att du skall dömas, se 35 kap. 3 § 2st rättegångsbalken. Däremot kommer dock åklagaren om det nu blir rättegång att åberopa ditt erkännande under förhör och fråga varför du säger annorlunda nu och där får du alltså möjlighet att förklara dig. Ett erkännandes betydelse skall alltid bedömas av rätten efter omständigheterna. Din situation är mycket svårbedömd eftersom jag inte riktigt vet hur händelseförloppet sett ut. Om den som leder den här förundersökningen anser att det finns en skälig misstanke riktad mot dig tror jag dock att du kommer få en offentlig försvarare enligt 21 kap. 3 a § Rättegångsbalken, d.v.s. att ditt fall anses så komplicerat så att det behövs en försvarare. Detta kommer du underrättas om när polisen berättar om eventuella misstankar mot dig och då kan du mer detaljerat förklara vad som hänt så ni kan diskutera dina möjligheter. Vänligen, Maja Karlsson

Nödvärn

2011-07-24 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan Jag undrar om någon skulle bryta sig in i vårat hem och hota oss med ex. kniv. Vad har vi då för rättigheter att försvara oss? Om säg gärningsmannen går till attack på min son och är på väg att sticka honom med kniven, får jag då sticka honom med en kniv eller åker jag fast då för mordförsök? Om jag skulle dra till honom med en stekpanna och han skulle dö senare, vad händer då? Tack för svar. Mvh Angelica
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Det du beskriver skulle kunna ses som så kallat nödvärn, vilket regleras i brottsbalken 24 kap. 1 §. Där anges att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Man har, enligt p. 1 i samma paragraf, rätt till nödvärn vid ett påbörjat eller överhängande angrepp på person eller egendom. Det innebär alltså att om en person hotar dig eller din son med kniv eller liknande, har du rätt att försvara dig och din son. Du har dock inte rätt att använda mer våld än vad situationen kräver. Hur mycket det är, är svårt för mig att svara på, utan en bedömning görs i det enskilda fallet. Länk till brottsbalken: https://lagen.nu/1962%3A700 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar

Anmäla en åklagare

2011-04-28 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man anmäla en åklagare? Vart vänder man sig i sådana fall?
Lina Radovic |Ja, man kan anmäla en åklagare. Vart man ska vända sig beror på vad man vill anmäla åklagaren för. Om åklagaren har begått ett brott kan man vända sig till polismyndigheten och göra en anmälan. Om man är missnöjd med hur åklagaren agerat i sin tjänsteutövning kan man vända sig till Justitieombudsmännen (JO). På JO:s hemsida, www.jo.se, kan man ladda ner en anmälningsblankett.

SPELA IN SAMTAL

2011-09-06 i Övriga brott
FRÅGA |kan jag som förvaltare spela in vårdmöten jag deltar i på sjukhus. om inte vilken lag förbjuder mig det? jag behandlas mycket illa av en läkare vid dessa möten. var kan jag vända mig gällande bemötandet från denna läkare. Han skriker åt mig att det är de som bestämmer. Jag har sagt att jag vet det men att även jag har rätt att ha åsikter vid dessa möten. Vad jag förstår så vill han skrämma mig till tystnad sedan jag gjort en anmälan till socialstyrelsen gällande missförhållanden inom vården bl.a. överförskrivning av mediciner,bemötande av brukaren e.t.c. mvh kerstin p.s. jag är er evigt tacksam om ni kan svara mig i denna fråga.
Hampus Sabel |Hej, Det är inte olagligt att spela in samtal som man själv deltar i. Så länge du är deltar i mötet är det fritt fram att spela in läkaren, även om han inte känner till att du spelar in. Jag hoppas att allt löser sig för dig. Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Straff för brukande av falsk urkund

2011-08-20 i Övriga brott
FRÅGA |Vilken straff kan man få om man bli dömd för brukande av falsk urkund endlit kap14 §9 brottsbalken
Maja Karlsson |Hej! Lagtexten är ganska så svårläst när det kommer till brukande av falskt urkund. Det framgår dock att man döms på samma sätt som om man istället hade gjort förfalskningen. I 14 kap 1 §, där du finner urkundsförfalskning, kan man läsa att straffet är fängelse i 2 år högst, men straffet kan självklart också bli lägre t.ex. fängelse under en kortare tid eller böter. Detta är alltså även straffen man kan få för brukande av falsk urkund, dock döms man inte för brukande av falsk urkund om man också har gjort en falsk urkund, då döms man enbart för det senare brottet. Vänligen, Maja Karlsson

OLAGLIGT ATT HOPPA ÖVER T-BANESPÄRR?

2011-06-07 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Jag läser http://lawline.se/answers/4317 där ni skriver följande. - På tunnelbana är det strängt taget inte brottsligt att hoppa över spärren, utan man måste åka med tåget för att ha gjort sig skyldig till brott. - Jag läser ordningslagens 4 kap 6§ p4 som säger att det är förbjudet att - (...) skaffa sig tillträde till område innanför ingångsspärren till tunnelbana utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis -. Det innebär väl att man gör sig skyldig till brott (och riskerar dömas till penningböter) genom att hoppa över spärrarna utan att begagna sig av tunnelbanan?
Hampus Sabel |Hej, Efter att ha klurat på frågan är det min uppfattning att du har uppfattat frågan rätt. I Ordningslagen 4:6 p.4 så stadgas det att det är förbjudet att skaffa sig tillträde till område innanför ingångsspärren utan att ha giltig biljett och i 4:10 framgås att detta bestraffas med penningböter. I Brottsbalken 1:1 framgår det att brott är gärningar beskrivna i Brottsbalken eller annan lag för vilken straff som sägs nedan (BrB 1:3) är föreskrivet. I BrB 1:3 framgår att straff kan vara böter. Att hoppa över T-banespärren uppfyller därför kriterierna för brottslig handling enligt Brottsbalken och utgör ett brott emot ordningslagen. Ordningslagen: https://lagen.nu/1993:1617 Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Hör gärna av dig om du har andra frågor! Vänligen,

Peskriptionstid för våld mot tjänsteman

2011-04-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, För lite mer än 1år sen så hamnade jag i bråk med några ordningsvakter. En anmälan om våld mot tjänsteman samt våldsamt motstånd togs upp. Ca 5månader efter fick jag komma till polisen för en Hörning och nu har det ju gått lite över ett år sen detta hände och jag har inte hört nått från polisen sen Augusti 2010. Hur länge ska man behöva vänta?
Lina Radovic |Åklagaren kommer kontakta dig och meddela huruvida han/hon går vidare och väcker åtal. Om åklagaren inte har tillräckligt med bevisning läggs åtalet ner och det blir ingen rättegång. Om åtal läggs ner får man information om detta. Dessvärre kan det ta lång tid att få besked. Rättegång kan inträffa långt senare efter att händelsen ägt rum. För att den enskilde individen inte ska vänta alltför länge finns preskriptionstid. Preskriptionstiden för våld mot tjänsteman av normalgraden är 10 år. Är brottet att anse som ringa (mindre allvarligt) är preskriptionstiden istället 2 år. Se 35 kap. 1 § BrB. Då jag inte vet exakt vadsom hänt vet jag inte hur brottet komemr att rubriceras. Om påföljden för våld mot tjänsteman kan du läsa i 17 kap. 1 § BrB. https://lagen.nu/1962:700 Åklagaren har alltså tio år/två år på sig att väcka åtal. Det är inte meningen att det ska ta så lång tid, men beroende på arbetsbelastningen hos åklagarna kan rättegångar äga rum flera år senare efter händelsen. Om du har frågor i ditt ärende, tveka inte att kontakta åklagarmyndigheten där du bor. Med vänlig hälsning