Straffrättslig påföljd vid olovligt förfogande av pengar som satts in på ett konto?

2012-05-29 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Antag följande: X sätter av misstag in 50 000 kr på ett bolags plusgirokonto. Efter några månader tar bolagets VD, dvs. bolagets ställföreträdare, ut beloppet trots att han förstod att beloppet felaktigt satts in på bolagets konto. Hur ska man bedömma denna situation ur ett straffrättsligt perspektiv? Tack!
|Hej! Tack för din fråga. Principen om condictio indebiti innebär att en misstagsbetalning som huvudregel skall betalas tillbaka till avsändaren. Principen finns inte reglerad i svensk lag men har vunnit stöd i praxis. Om mottagaren mottagit pengarna i god tro och inrättat sig efter betalningen, med andra ord förbrukat dem, kan det dock vara så att avsändaren förlorar sin rätt till återkrav. Också hur lång tid som har förflutit sedan inbetalningen spelar viss roll, likaså om misstagsinbetalaren är näringsidkare eller privatperson. I ditt fall säger du att bolagets ställföreträdare känner till att beloppet inte tillhör bolaget. Det borde i sådana fall utesluta god tro och innebära att avsändare har rätt att få pengarna tillbaka. Ur ett straffrättsligt perspektiv skulle det ev. kunna bli aktuellt att döma för olovligt förfogande (https://lagen.nu/1962:700#K10P4S1). Detta kan innebära dels påföljd, dels att X kan föra skadeståndstalan i samband med brottmålstalan. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Insyn, förskingring och påföljd

2012-05-11 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vi har råkat ut för en mycket otrevlig sak i våran familj, och jag vet inte var jag ska vända mej. Det är så att en nära släkting till oss (min mans pappa) har förskingrat pengar och lurat till sej summor som kan uppstiga till flera hundra tusen. Fruktansvärt! Vi är helt bestörta, då offret också är en nära släkting till oss som vi känner väl. Det som gör det hela en aning svårare är att pappan (som står nära oss i dagsläget) inte vill berätta och vara ärlig om vad som egentligen försiggått. Nu undrar jag; kan vi ta del av den polisanmälan som blivit gjord (genom att ta kontakt med polisen)? Är det en offentlig handling eller omfattas den av sekretess? Vad kan straffet bli? Mannen var ansvarig för annan släktings privatekonomi, som i god tro litade på att han skötte detta utan någon som helst aning om vad som skedde under många år. Vi är helt förstörda, förstår ingenting och vet inte hur detta kunde bli så illa. Kan det röra sej om fängelsestraff vid fällande dom? Tror att bevisen är väldigt klara, och jag vet att det rör sej om mycket pengar. Vad jag vet är mannen tidigare ostraffad, men med tanke på detta grova brott så börjar jag tvivla jag på att så är fallet. Det kan ligga saker bakåt i tiden som vi inte vet.
Ester Sandgren |Hej och tack för dina frågor. En polisanmälan är en offentlig handling vilket innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av de handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet och som förvaras hos myndigheten.Allmänna och enskilda intressen kan dock ibland innebära att en inskränkning av offentlighetsprincipen är motiverad. En allmän handling kan då bli sekretessbelagd. Jag rekommenderar dig att vända dig till polisstationen där anmälan gjorts för att få veta vad som gäller i detta fall. Det finns olika grader av förskingring, ringa, normal samt grov. Värdet av den förskingrade egendomen är en parameter som påverkar vilken grad av förskingring det rör sig om. Då det handlar om så stora summor kan han ha gjort sig skyldig till grov förskingring. Påföljden för grov förskingring är fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Det är väldigt svårt att svara på vad påföljden skulle bli i detta fall då mycket påverkar bedömningen, bland annat om man har begått brott tidigare vilket inte är utrett i detta fallet. Här kan du läsa mer om förskingring: https://lagen.nu/1962:700#A2 Med vänlig hälsning Ester Sandgren

Rätt att bli delgiven misstanke för brott

2011-11-23 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej har blivit "kallad till förhör i pågående förundersökning gällande misstänkt trolöshet mot huvudman alt förskingring" så stod det i kallelsen från polisen. har sköt kassabok åt pensionär på boende, god man polisanmält mig. Är oskyldig enligt mig själv utan anser att den gode manen ej skött sig. Är det bara ett förhör där de vill ha min sida av historien eller är jsg anklagad för brott ?(ringde polisinspektören och hon sa att de ville ha min historia). Ska man ha ombud/advokat eller hur fungerar det.
Lina Radovic |Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, skall han, då han hörs, underrättas om misstanken, se 23 kap. 18 § rättegångsbalken. https://lagen.nu/1942:740 Jag rekomenderar dig att i första hand ringa polisen och fråga hur det ligger till. Om du ska höras i egenskap av misstänkt rekomenderar jag dig att hos polisen begära en offentlig försvarare (advokat) hos polisen. Det är alltid bra att ha en advokat närvarande vid förhör även om man anser att man inte är skyldig till det eventuella brottet. Du kan också själv ta kontakt med en advokat i din hemstad och fråga om råd i din aktuella situation. Ifall du inte känner till någon advokat kan du använda dig av sökmotorer på internet eller t.ex. eniro.

Stöld eller olovligt brukande?

2011-07-29 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en son som är 20år, som jag inte har vårdnad om, som inte är folkbokförd hos mig. En kväll när jag sov, stal han min bil med nycklar, han har inget körkort, och krockade med ett hus och skrotade bilen. Jag anser detta är stöld, men försäkringsbolaget anser olovligt brukande och att försäkringen inte gäller. Är det riktigt? Tacksam för svar.
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! För att en handling skall ses som stöld enligt 8 kap 1 § i brottsbalken, krävs det dels att man stjäl något som någon annan har i sin besittning, samt att man har tillägnelseuppsåt. Enligt uppgifterna jag har fått i din fråga var din son hemma hos dig, vilket innebär att han troligen hade tillgång till nycklarna. Förmodligen är inte heller kravet på tillägnelseuppsåt uppfyllt, då din son inte tog bilen för att försöka göra den till sin. Olovligt brukande, brottsbalken 10 kap 7 §, blir aktuellt när en person brukat någon annans sak och därigenom vållar skada eller olägenhet. Utan att veta mer än vad du angett i din fråga låter det som det är olovligt brukande din son gjort sig skyldig till. Hur försäkringsbolagens villkor och avtal ser ut är olika från bolag till bolag. Jag kan tyvärr inte svara på om ditt försäkringsbolag har rätt i att inte försäkringen gäller. Hoppas mitt svar har gett dig någon hjälp! Med vänliga hälsningar

Undandräkt samt frågan om när offentlig försvarare förordnas

2012-05-28 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har blivit polisanmäld för att jag stulit 500 kr då jag har suttit i kassan och jobbat på ica. Vad kommer jag få för straff? jag är 19 och ostraffad, min inkomst är väldigt liten då jag bara jobabr vid behov vad kan jag göra för att inte få hem brev från polisen? Eftersom att mina föräldrar kommer att kasta ut mig från huset då.. och jag har ingenstans att ta vägen.. Jag har ingen att prata med, vart kan jag få stöd? Och vad blir mitt strafF? Brottet finns inspelat på övervakningskamera.
Linnea Hedman |Hej, och tack för din fråga! Du har gjort dig skyldig till undandräkt när du på grund av ett avtalsförhållande behållit egendom du haft i din besittning trots att du haft redovisningsskyldighet för detta. Med undandräkt menas en ring förskingring. Straffet för det är böter eller fängelse i högst sex månader, Brottsbalken (BrB) 10 kap. 2 §. Gränsen mellan förskingring och undandräkt har enligt praxis visat sig vara vid cirka 800 kronor. Offentlig försvarare ska på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än sex månader, Rättegångsbalken (RB) 21 kap. 3 a §. En offentlig försvarare förordnas av rätten. Försvararen ska helt och hållet koncentrera sig på att tillvarata den tilltalades intressen. När förundersökningen är klar är det dags för åklagaren att fatta beslut om han eller hon ska väcka åtal eller inte. Om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkte har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. Om åklagaren fattar beslut om åtal utfärdas en stämning till den misstänkte. Om stämning utfärdas skall den delges den tilltalade, RB 45 kap. 9 § st. 2. Delgivningen kan ske på olika sett, se Delgivningslagen (2010:1932) 32-28 §§: https://lagen.nu/2010:1932 Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen

Kvarlämnade saker - Olovligt förfogande

2012-04-29 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag och min sambo separerade för 10 månader sedan. Jag har försökt få honom att hämta sina ägodelar, något han inte gjort sedan dess. Dock har han vid några tillfällen mailat och krävt sakerna men aldrig kommit och hämtat dem. Det handlar om saker av mindre värde, såsom ett bord, säng, köksutrustning och lakan. Hur länge måste jag fortsätta förvara sakerna innan jag kan göra mig av med dem? Mvh
Sara S |Hej, Om du gör dig av med sakerna kan du göra dig skyldig till olovligt förfogande (se Brottsbalken 10 kap. 4 §). Av din fråga framgår inte vilken boendeform du har men om ni bodde tillsammans i en hyreslägenhet tillfaller kvarlämnad egendom hyresvärden om 6 månader gått sedan från det att din sambo lämnade lägenheten (se Jordabalken 12 kap. 27 §). Vänligen,

Förskingring

2011-10-31 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om person A och B samköper något och kommer överens att dela på betalningarna och person A ger person B pengar för avbetalningar men person B tar pengarna för eget bruk trots överenskommelsen, vad klassas det som? Stöld eller bedrägeri? Bevis i detta fall finns i en lång sms-historik. Mvh
Jean Lo |Hej! Som du beskriver situationen kan det om _förskingring_ enligt 10 kap 1 § Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700#K10P1S1 Enligt dina uppgifter har A och B kommit överens om att B ska ta emot A:s pengar. Det kan således inte handla om _stöld_ enl. 8 kap 1 § BrB för att det föruttsätter att B *olovligen* ta A:s pengar: https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1 Det handlar inte heller om _bedrägeri_ för att B inte har lurat fram pengarna från A, se 9 kap 1 § BrB: https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1 För att alla rekvisiten för förskingring uppfylls måste förskingringshandlingen också innebära vinning för A (t.ex. att han köper något annat för pengarna) och skada för B (han gar givit pengar men inte fått en vara). Om penningbeloppet ifråga är lågt så kan det handla om _undrandräkt_ enligt 10 kap 2 § BrB: https://lagen.nu/1962:700#K10P2S1 Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, hör av dig om något är oklart! Med vänliga hälsningar

Fodervärd vägrar lämna tillbaka djuret

2011-06-15 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om man lånar ut en hund på halvfoder åt en person då man ej har tid själv. Inget kontrakt skrevs utan det va bara "Passning" som gälde, Nu två år senare vill ägaren ha tillbaka hunden, men hundpassaren vägrar? vem har rätt till hunden
Maja Karlsson |Hej! Om du äger hunden så har du självklart rätt att ta tillbaka den. Om ni inte kommit överens om någon tid personen ska vara fodervärd så ska du få tillbaka den när du ber om det. Om du inte får tillbaka hunden så gör sig fodervärden skyldig till olovligt förfogande enligt 10 kap 4§ Brottsbalken, som du finner här: https://lagen.nu/1962:700. Vänligen, Maja Karlsson