Ryktesspridning som anses vara förtal

2009-12-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejOm ngn säger att jag slår min sambo och att vi skulle tillsammans använda droger är detta förtal eller inte? Detta sprids som skvaller och direkt till mig.Inget av ovanståend stämmer kan bevisa detta.Med vänlig hälsning
Gustaf Lidegran |Hej!Att sprida ett sådant budskap om någon är ett typiskt fall av förtal. Särskilt allvarlig är ryktesspridningen om att du skulle slå din sambo. Förtal är beskrivet i brottsbalkens femte kapitel 1-2 §§ som du kan läsa https://lagen.nu/1962:700#P1 . Att säga det direkt till dig kan vara straffbart som förolämpning 3 § samma kapitel men jag uppfattar spridningen som den allvarligaste delen av brottet.Vänliga hälsningar

Uttalande i SMS, förolämpning?

2009-12-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har blivit kallad i flera sms \"farsistisk luder\" av en person som egentligen menade fascistisk luder. Hon kunde egentligen inte stava rätt. Jag har inte anmält henne. Jag skulle vilja veta om det är lönt att anmäla och om i så fall vad är det som händer med denna person. Jag har tittat på BrB 3:3 men vet inte om det är tillräckligt med bevis för att kalla det förolämpning.Mvh,
Carina Persson |Hej!För att det skall vara ett brott enligt 5:3 Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1 krävs att uttalandet är kränkande för den person som det riktar sig till. Det innebär att om du har känt dig kränkt av SMS:en kan det vara fråga om förolämpning. Om det är tillräckligt allvarligt för att vara förolämpning är upp till en domstol att avgöra. Om personen som har förolämpat dig blir dömd i en rättegång är straffet böter. Med vänlig hälsning

Anklagande av "någon" förtal?

2009-11-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en person på ett årsmöte i en samfällighetsförening framför osanna påståenden om en medlem i föreningen och samtidigt anklagar ¨någon¨ för att ha kletat ner hans bil med hundbajs (den misskrediterade har hund, så alla förstår att det är henne han menar), är det förtal? Den utpekade mår väldigt dåligt av det här, då flera personer har börjat ¨titta snett¨ på henne.
Jonathan Nirmark |Brottet förtal, vilken du hittar https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1, är tänkt att skydda människor från ärekränkande angrepp på deras aktning och anseende. Det kräver varken att den utpekade blivit missaktad/misskrediterad eller förnärmad/mått dåligt. Det finns inte någon allmän regel om att alltid få säga sanningen. I fall då det är försvarligt att lämna den ärekränkande uppgiften är det straffritt om den som lämnade uppgiften visar att den var sann eller att han hade skälig fog för den. Ett årsmöte i en samfällighetsförening är enligt min mening inte en sådan situation varför det i ett sådant fall inte spelar någon roll om det som sades var sant eller inte.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det kan vara fråga om förtal trots att personen i fråga inte utpekas direkt. Svaret beror här helt på hur uttalandet gjordes eller med andra ord på hur subtilt utpekandet var. En allmän klagan över att ha fått sin bil nedsmutsad är inte i sig att anse som förtal. En förutsättning för att det ska vara fråga om förtal är att någon faktiskt utpekas. Personen måste inte nämnas vid namn men det måste framgå av omständigheterna vem det är som utpekas. Att en person uttryckligen omtalas strax innan ett uttalande med en obestämd "någon" kan tala för att ett visst samband avsågs mellan yttrandena. Att flera personer efter yttrandet har börjat "titta snett" på personen i fråga är enligt min uppfattning något som talar för att de som hörde yttrandet uppfattade ett sådant samband. Som du beskriver situationen kan det alltså vara fråga om förtal.Med vänlig hälsning

Åtala Förtal

2009-11-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En kollega till mig stoppar mina möjligheter till karriär genom att förtala mig inför chefen. Rena lögner och påhitt som jag inte känns vid. Hon förvränger situationer som varit till rena lögnerna. Hon har garanterat skadat min framtida karriär och förtroendet hos min chef. Kan man driva detta vidare???
Niklas Karlsson |Hej!Jodå det går att driva frågan. Förtal enl. 5 Kap 1 § Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1 är något man kan straffas för.Det som kan vara lite besvärligt är dock att förtal är ett s.k. målsägandebrott enl. 5 Kap 5 § Brottbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K5. Det innebär att det är du som kommer få åtala och driva målet och inte en åklagare, om det inte är så att särskilda skäl föreligger för att åklagare ska få sköta åtalet. En annan sak är att du måste bevisa att hon förtalat dig för att vinna målet, kan du inte visa detta är det olämpligt att väcka ett åtal. I så fall kanske en vanlig muntlig konfrontation är att föredra.Lycka till!Mvh

Kan jag anmäla för förtal?

2009-10-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hej! en för mej okänd person påstår följande, är inte serviceminded,tittar bort och ignorerar folk som kliver på bussen, kör ryckigt,snabbt med tvära inbromsningar, kör för fort, ger ett allmänt otrevligt o. osäkert bemötande vilket alltsamman är rena fantasier, kan jag anmäla personen för förtal.
Niklas Karlsson |Hej,Jag tycker att det du har blivit utsatt för låter mer som förolämpning enl. 5 kap. 3 § Brottsbalken (BrB) se https://lagen.nu/1962:700#K5P3 än förtal enl. 5 kap 1 § BrB https://lagen.nu/1962:700#K5P1.Den som förtalar måste enligt lagtexten peka ut annan som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller annars på ett sätt som är ägnat att väcka andras missaktning. Det innebär att den som förtalar någon måste göra det till någon annan än, dig, i det här fallet.Över huvud taget tycker jag att det du beskriver mer låter som en sådan förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB genom ”kränkande tillmäle eller beskyllning”.Lite beroende på omständigheterna kan du få åtala gärningen själv. Förtal är ett s.k. målsägandebrott se Ekelöf, rättegång andra häftet, 1996 s. 61. Se också de speciella åtalsreglerna i 5 kap 5 § BrB https://lagen.nu/1962:700#K5P5.

Diskriminerad/kränkt av sin lärare

2006-01-02 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejVi har en lärare på skolan som vid flera tidigare tillfällen har kränkt och diskriminerat ett fåtal individer i klassen. Nu till vårterminen ska han undervisa oss i ett ämne, vi anser att dessa omständigheter kommer försämra våra presteringar i skolan. Av dessa skäl vill vi inte att han ska undervisa oss. Jag undrar om man kan göra något om saken?
Marie Wahlin |Hej! När det gäller diskriminering av skolelever finns idag ingen direkt reglering på området, utan en diskriminerinslag som omfattar skolan kommer att träda i kraft den 1 april i år. Det ni kan göra för närvarande är att vända er till den som ansvarar för skolmiljön, nämligen rektorn för att uppdaga detta problem, ju fler ni är desto bättre. Rektorn har sedan ansvar för att detta utreds och pratar med läraren om detta, läraren kanske inte ens är medveten om att ni uppfattar situationen som ni gör. Han/hon kanske bättrar sig därefter. Vidare framgår inte i frågan exakt vad dessa diskrimineringar/kränkningar omfattar. Är det allvarliga sådana finns det regler i brottsbalken som kan bli aktuella, exempelvis förolämpning som regleras i 5 kapitlet 3 § brottsbalken vilket kan leda till böter eller fängelse. Se http://lagen.nu/1962:700 Men som sagt vänd er först till rektorn och hoppas att det blir bättre den vägen, så ni slipper ta den drastiska vägen och anmäla läraren, om denne nu gör sig skyldig till något brott vill säga. Mvh