Bevisning vid rattfylleri

2012-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |misstänkt för grovt rattfylleri,singelolycka ett vittne hittar mig en bit ifrån motorcyckeln,kommer inte ihåg någonting pga blödning i huvudet 14 dag innan och en vecka efteråt,lever ett ordnatt liv alltid tagit avstånd till sådant här och har svårt att tro att de e jag som kört
Sofia Linder |Hej, Det är åklagaren som har bevisbördan. För att du skall fällas för rattfylleri i detta fall måste åklagaren göra det "ställt utom rimligt tvivel" att det var du som körde motorcykeln. Åklagaren måste bevisa att det till exempel inte var någon annan som körde motorcykeln och sedan smet efter olyckan. Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Bevis vid narkotikabrott

2012-09-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Kan man bli dömd för narkotikabrott utan drogtest? Exempelvis genom symptom som syns på film/bild eller att personen röker något som kan tänkas vara en joint på film/bild? mvh
Lars Bålman |Tack för din fråga. Av 35 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken (RB)(1942:740) framgår principen om fri bevisprövning. Det innebär att rätten inte behöver ha något visst slag av bevis eller något visst sätt på vilket något måste bevisas. Rätten kan fälla en tilltalad med stöd av vilken bevisning som helst. Däremot gäller oerhört höga beviskrav i brottmål. Det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" att den tilltalade begått brott, vilket praxis från många, om inte alla, domstolar i Sverige visar. Dessa bevis måste också nå domstolen på något sätt, antingen visas i domstolens lokaler, eller på annat ställe genom att rätten under en rättegång håller syn, se 39 kap. RB. Bevisen kan vara av alla slag: bilder, analysbesked, förhör och så vidare. Rättegångsbalken hämtad från lagen.nu

Åklagarens bevisbörda

2012-08-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag har en fråga som jag grubblat på i många år men som inte fått något vettigt svar på och hoppas ni kan reda ut detta. 1986 blev min pappa mördad, jag säger mördad men den rätta benämningen antar jag skulle vara dråp. Han var på en fest och blev knuffad ut från ett fönster på tredje våningen och avled omedelbart. Detta utfördes av hans ex. sambo. När polisen kom och gjorde sina förhör på platsen erkände hon att det var hon som knuffat honom då hon citat "hatade honom eftersom han lämnat henne". Teknisk utredning visade också att pappa inte kunde ha "ramlat" ut genom fönstret då han landade ca 2 meter ut från husväggen... etc, etc. Allt visade på ett solkart fall med en fällande dom. Men... under pågående utredning valde den misstänkte att ta tillbaka erkännandet och neka till allt. Rättegången slutade med att hon blev frikänd i brist på bevis. Min fråga, varför "ogillas" ett erkännande på plats i en rättegång i Sverige? I USA tex. säger polisen som griper en misstänkt gärningsman "Every thing you say can and will be used against you in the court of law...." Hade vi tillämpat denna metod är jag övertygad om att hon blivit dömd. Det som gör mig mest frustrerad är att jag i efterhand har hört flera personer som var på samma fest säga att "jo visst var det hon som knuffade honom, det såg vi..." men ingen vill träda fram och vittna under pågående rättegång.... Förväntar mig ej något konkret svar men en kommentar kanske.... Mvh Johan
|Hej, och tack för din fråga Som du säger kan det tyckas märkligt att en person som har erkänt ett brott sedan kan neka och bli frikänd. Men i Sverige är rättssäkerheten väldigt viktig, och fastän någon har erkänt ett brott måste åklagaren bevisa att detta faktiskt har skett - bevisbördan ligger på åklagaren. Det brukar sägas att det ska stå utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till brottet. Att kravet är satt så högt är att man hellre vill fria än fälla. Man tar den lilla risken att en som faktiskt har begått brott går fri än att en oskyldig person blir dömd. Så egentligen spelar det inte så stor roll om en person nekar till brott eller erkänner brottet, Sanna utredning måste ändå göras. I fallet med din pappa hade kanske fallet fått en annan utgång om vittnen hade trätt fram, men även där måste rätten göra bedömningen om vittnen är att anse som trovärdiga. Jag hoppas du fått lite mer klarhet i hur allting fungerar. Men även hur viktigt det är att vittnen faktiskt träder fram i brottmål och att det finns mycket bevis. För det kan vara endast en liten detalj som avgör om man kan döma en person för ett brott eller ej.

Hej!

2012-05-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA |P-skiva saknades på min bil enligt Q-park. Jag fick ett brev från Q-park att jag hade parkerat utan P-skiva. Förvånad blev jag för att det fans ingen P-bot på min framruta då jag hämtade den ca 40 min efter att den skulle vara ditsatt. Därför ville jag ha ett fotobevis och kopia på den P-bot som skulle vara på min bil. Q-park skickar inte fotobevis och därför tänker jag inte betala. För jag påstår att det fans P-skiva i bilen. Nu Är det tingsrätten som skall avgöra detta eller skall jag betala och se glad ut. Vad säger lagen om bevisningen, har Q-park inte någon mot begäran skyldighet att lämna någon form av bevisning?
|Som jag förstått det har du fått en bot, vilken du tycker är felaktig och vill därmed bestrida den. Det föreligger åtgärder som kan vidtas innan ärendet tas till tingsrätten, exempelvis skulle du kunna vända dig till polismyndigheten i den ort boten utfärdats och muntligen begära rättelse. Dock verkar det som att ärendet i ditt fall redan uppkommit i tingsrätten och frågan berör bevisningen. Den utfärdade boten av parkeringsvakten erhåller ett högt bevisvärde i domstolen. I dessa fall ligger i princip bevisbördan på bilägaren, det vill säga att du måste bevisa att du inte överträtt föreskrifterna. Dessutom är inte parkeringsvakten skyldig att fotografera överträdelsen, vilket kan vara varför de inte skickar ut några fotografier till dig. Jag skulle råda dig till att ändå betala boten i tid, även om du tänker bestrida den. Detta för att undvika att åläggas att även betala förseningsavgifter och att ärendet går vidare till kronofogden. Återbetalning av summan sker i samband med att din överklagan bifalles. Lycka till!

Bevisning vid rattfylleri

2012-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej Kan en person åka dit för rattfylla när det finns varken blodprov eller utandningsprov, personen blev ej tagen på plats? Kan åklagaren bevisa att den som kört var berusad när inge prover finns.
Sofia Linder |Hej. I en rättegång om rattfylleri är det åklagaren som har bevisbördan för att den åtalade verkligen har varit alkoholpåverkad. För en fällande dom krävs att åklagaren gör det ”ställt utom rimligt tvivel” att den åtalade har kört rattfull. Utan utandningsprov eller blodprov blir det mycket svårt för åklagaren uppfylla sin bevisbörda. Det finns dock inget uttryckligt krav på utandningsprov eller blodprov för en fällande dom. Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Bevissäkring

2012-08-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har lämnat in en stämning till Tingsrätt och kommer att företräda mig själv. Jag undrar om jag - som mitt eget juridiska ombud - har särskild rätt att intervjua eventuella vittnen jag funderar på att kalla eller begära ut dokumentation jag anser vara bevisning i min stämning. Finns det helt enkelt särskilt lagstöd för att på ett effektivt sätt anskaffa den bevisning jag behöver?
|Hej och tack för din fråga. 35 kap 1 § rättegångsbalken ger uttryck för principen om fri bevisprövning. Med fri bevisföring menas att det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas för att utleta sanningen. Parterna i en rättegång har således rätt att åberopa all form av bevisning, med undantag t.ex. för sådan information som omfattas av läkares och advokaters tystnadsplikt. Vid huvudförhandlingen bereds du möjlighet att för rätten presentera din bevisning. Domaren får därefter fritt avgöra värdet av den bevisning som lagts fram i rättegången. I brottmål stadgar rättegångsbalken flertalet regler vilka underlättar att säkra bevis inför en kommande rättegång, bl. a. regler vad gäller husrannsakan och beslag i 28 respektive 29 kap. rättegångsbalken. När det gäller tvistemål är reglerna om säkrande av bevis inte lika självklara när regler om säkrande av bevis i tvistemål saknas. Vill man säkra bevis genom att höra en person muntligen så är detta möjligt förutsatt att personen samtycker. Att beakta är dock att det inte är givet att egen ljud- och bildupptagning av förhör med person får användas som bevis vid huvudförhandlingen. Principen om bevisomedelbarhet innebär att personen ska förhöras vid förhandlingen. Vad gäller möjligheten att begära ut dokumentation följer av 2 kap. tryckfrihetsförordningen att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den är inkommen, förvaras eller är upprättad vid en myndighet. Handlingen kan därmed begäras ut förutsatt att uppgifter i handlingen är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Med vänliga hälsningar

BEVISBÖRDAN I BROTTMÅL

2012-05-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Fortsättningsfråga på svaret http://lawline.se/answers/13917. Tack snälla för ditt svar. Ville tillägga att de enbart hanterar kontanter som läggs i en låda, så skriver man i anteckningar vad som sålts, och sedan det som är "kvitto" sätts i en pärm, som alla chefer och alla kan komma åt. De är ändå SÄKRA på att det är jag. Men då som du säger "ställt utom alla tvivel" att det är jag. Det går ju inte när fler än jag har acces dit. Jag tänker på det här hela tiden, jag är inte rädd för att bli anklagad, bara att inte kunna bevisa att jag inte har gjort något. Vi räknade dessutom pengarna tillsammans varje onsdag och det stämde alltid.. alltid!!! Kommer polisen ta det i åtanke? :/ Jag tappade hoppet om "rättsväsendet" en gång då en närstående som blivit utsatt för sexuella övergrepp (på barn) blev släppt av just "ställt utom alla tvivel". Så jag är nu rädd att de ist DÖMER mig oskyldigt. :( Förlåt att det blev långt! Är så orolig. Tack för de fina jobbet ni gör!
Hampus Sabel |Hej, Jag hoppas att du inte har något emot att jag besvarar din fråga istället för min kollega Johan som besvarade din första fråga. Precis som Johan gör jag, baserat på vad du skriver i denna och din föregående fråga, bedömningen att du inte löper någon större risk att bli fälld för något brott. Det troligaste är att polisen lägger ner förundersökningen på grund av bristande bevisning. Det är som sagt inte ditt jobb att bevisa att du är oskyldig, utan det är åklagaren som ska bevisa bortom rimligt tvivel att du är skyldig. Kan han inte göra det kan domstolen inte fälla dig. Det faktum att samtliga anställda kommer åt pengarna gör det i stort sett omöjligt att säkert bevisa vem som stulit. Det fall du beskriver med din närstående borde, hur dumt det här än låter, faktiskt vara en trygghet för dig. Det visar nämligen precis hur svårt det är att få någon fälld för brott och hur stark bevisningen verkligen måste vara. Mitt råd är att du avvaktar polisens utredning. Jag skulle baserat på din berättelse tro att den inte leder någon vart. Skulle du mot förmodan bli åtalad kommer du att bli tilldelad en försvarare som kommer att hjälpa dig. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Jag förstår att du befinner dig i en jobbig och påfrestande situation och önskar dig lycka till. Tveka inte att höra av dig igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Bevisfråga gällande SMS-hot

2012-05-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, har blivit anmäld för olaga hot via sms. Problemet är att målsäganden och jag har båda sparat alla sms från den dagen och innehållet är inte det samma som är på min som på målsägandens, vad gör man? kan det var förvanskning? tack på förhand!
Johan Wahlbom |Hej, tack för din fråga. Om målet går till domstol kommer det avgöras i ett brottmål eftersom olaga hot just är ett brott enligt Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) 4 kapitlet 5 §. Vid brottmål krävs det att åklagaren bevisar din skuld utom all rimlig tvivel. Med andra ord det ska inte finnas någon omständighet av vikt vilken talar till din fördel. Detta är ett ganska högt beviskrav. Om, som i förevarande fall, dina SMS skiljer sig från målsägandens utgör detta tvivel. Gällande SMS:ens äkthet kan jag tyvärr inte säga så mycket eftersom jag inte innehar någon expertis på området. Det blir istället upp till tekniker att avgöra vilka SMS som är falska. Om SMS:en i egenskap av bevis förvanskas kan detta utgöra brottet bevisförvanskning i enlighet med Brottsbalken 15 kapitlet 6 §. Man kan även tänka sig att andra brott i samma kapitel kan bli aktuella för en person vilken åberopar falska alternativt förvanskade SMS som bevisning. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom