Hur påverkas laglotten av ett testamente?

2018-06-25 i Laglott
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller när min mor nu gått bort och har skrivit ett testamente, där det står att jag skall erhålla min laglott och att hennes övriga kvarlåtenskap skall tillfalla min bror!Vad innebär detta?Min far gick bort för knappt två år sedan och jag har väl någon typ av laglott därifrån också? eller?Tacksam för svar.
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom att din fråga handlar om arv, så är Ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Barn har rätt till lika stora arvsandelar så länge det inte finns ett testamente som inkräktar på ena barnets delSom bröstarvingar, alltså barn, är det du och din bror som ärver era föräldrar. Du och din bror har rätt till två lika stora delar av ditt fars arv, så länge det inte finns något testamente som fördelar det din far lämnat efter sig annorlunda (ÄB 2 kap 1 §). När din far dog så fick du alltså hälften av hans tillgångar på din arvslott. När det finns ett testamente som inkräktar på en arvinges arvslott, så har denne ändå alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (ÄB 7 kap 1 §). Vill man få ut laglotten krävs det dock att man åberopar jämkning av testamentet inom sex månader från det att man tog del av det. Gör man inte detta, så förlorar man rätten till sin laglott (ÄB 7 kap 3 §). Jag förutsätter dock att detta inte var aktuellt när din far dog, eftersom att du isåfall redan hade fått ta del av pengarna och någon information om detta inte framkommer i din fråga. Efterlevande make ärver före gemensamma barnDet finns en regel till förmån för den efterlevande maken som innebär att en förälder ärver de gemensamma barnens arv efter den avlidne föräldern med förtur (ÄB 3 kap 1 §). Detta innebär att din mor ärvde din arvsandel efter din far med förtur, vilket gav dig en rätt att senare få ärva den när din mor gått bort. Värt att nämna är att när man räknar ut arv, så gör man det i andelar. Jag ska dra ett kort exempel: Om dina föräldrar innan en hälftendelning hade en summa på sammanlagt 100 kr, så fick de 50 var när den var klar. Arvslotten efter er far vore då 25 kr var, och andelen 25/100, då man tar arvslotten genom den totala summan i boet. Handlar det om laglott skulle andelen istället vara 12,5/100 eftersom att det vore halva arvslotten. Du är berättigad en arvslott från vardera förälderNu när din mor har dött, så har du och din bror först och främst rätt till arvet efter er far. Då tar man arvsandelen du fick ut efter er far gånger er mors totala tillgångar. Har hon fortfarande 100 kr blir det alltså t.ex. 25/100 x 100 = 25 kr var. Din mor har då 50 kr kvar efter att er fars arv har fördelats ut. Eftersom att hon har testamenterat allt utom din laglott till din bror, har du i det fallet rätt till 12,5 kr och din bror resten på 37,5 kr. Du ska då sammanlagt få 25 + 12,5 = 37,5 kr och din bror 25+37,5 = 62,5 kr. SammanfattningDu har alltså rätt att först och främst få ut arvslotten efter din far. Den ska räknas ut med hjälp av den arvsandel du fick när din far gick bort gick bort mot det din mor har lämnat efter sig nu när hon har avlidit. När det är färdigt så har du har även rätt till din laglott efter din mor. Har du ytterligare funderingar kring ämnet så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss, men tills vidare hoppas jag att du fick svar på din fråga!

Fullmakt att handla med förälders kreditkort

2018-06-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Är det enligt lag okej att låna ut mitt kreditkort till min 15-åriga dotter för att gå och handla mjölk och liknande. Vi är båda överens om det och hon har gjort det många gånger förut och det har aldrig varit några problem. Häromdagen blev hon tillsagd av en personal i affären att hon inte får använda någon annans kort och att hon får gå vidare för den gången men om hon ser henne handla med samma kort igen kommer det bli konsekvenser för henne. Är det okej att hon fortsätter handla med mitt kort enligt lag?
Sara Hill |Hej!Att din dotter är omyndig har ingen betydelse i det här fallet. Du har möjlighet att ge din dotter "fullmakt" att handla med kreditkortet. Det innebär att hon har tillåtelse att utföra något (handla med kreditkortet) för din räkning. Fullmakten kan vara både muntlig och skriftlig (10 § Avtalslagen). Jag ser därför inte att det skulle vara några problem för din dotter att handla med ditt kort. Om det, som du beskriver, skulle vara det ändå kan du utfärda en skriftlig fullmakt som hon kan visa för personalen. Det räcker med att du skriver på ett papper att din dotter får lov att handla med kortet och undertecknar det. Tack för att du vänder dig till Lawline, återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Måste jag betala kravbrev från Njord Lawfirm?

2018-06-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag fick ett brev från Njord Law för en film som jag laddat ner den 8/11 2016 om ett förlikningserbjudande på 4500 kr. Jag har betalat in den summan men jag undrar vad jag ska göra om jag får fler sådana brev för jag har laddat ner en hel del filmer sedan det datumet och jag kan inte betala en sådan stor summa varje gång. Jag är intresserad av film och tv-serier och köper massor med filmer och tv-serier varje år från återförsäljare. Jag lägger mellan 10 och 15 tusen på film varje år så jag är inte en person som har för avsikt att ladda ner film gratis. Men det finns samtidigt en del som inte är tillgängliga att köpa som man då laddar ner, och vissa tv-serier visas inte ens i Sverige så det blir att man laddar ner dem. Det händer även att man laddar ner filmer som man inte har sett på bio för att se om de är bra innan man köper dem men jag fildelar inte medvetet filmer. Jag har läst efter att jag betalade detta att man rekommenderas att man inte ska betala och om det går till inkasso så ska man bestrida kravet så jag undrar vad man ska göra om detta händer igen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Njord Lawfirm är en advokatbyrå som företräder flera internationella filmbolag. Det senaste året har Njord sänt ut förlikningserbjudande till en stor mängd personer misstänkta för fildelning. Förlikningserbjudandet innebär att om du betalar, kommer Njord inte att vidta några rättsliga åtgärder mot dig i det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas till dig i fler ärenden.Njords ståndpunkt är att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Enligt Njord vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol. På samma vis går åsikterna isär om man ska betala kravbreven eller inte. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i intervjuer uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.Om du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Om du gör det kan Njord, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer. Njord har dock flaggat för att de kommer att inlämna stämningar mot privatpersoner. Om det är skrämselpropaganda eller så verkligen kommer att ske är svårt att sia om. Min personliga åsikt är att det sannolikt kommer att ske en del stämningar. Dels för att åskådliggöra att filmbolagen tar intrången på allvar, dels för att få prejudikat från domstol om vilka bevis som krävs. Mitt råd till dig för att du ska slippa framtida kravbrev är att du slutar att ladda ner filmer. Även om jag förstår din ståndpunkt, att du vill se filmerna innan du köper dem och att vissa TV-serier inte visas i Sverige, är det inte ett giltigt skäl att begå ett upphovsrättsligt intrång. Även domstolen kommer att resonera på samma vis vid en eventuell rättegång. Kommer det fler kravbrev är det upp till dig själv om du vill betala dem eller inte. Anser du att du är oskyldig till nedladdning bör du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet, genom att vända dig till Njord. Det är däremot viktigt att duskriftligen bestrider kravet om det går till inkasso och att det sker skriftligen till inkassobolaget. Om du bestrider kan Njord, som ombud för sin klient, stämma dig i domstol. Vid en stämning är det din motpart som ska bevisa att du laddat ner filmen. Jag bedömer risken för en stämning som förhållandevis liten; Njord kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Att Njord inte har möjlighet att stämma alla som laddat ner filmer legitimerar dock inte det. För det fall att Njord väljer att utfärda stämningar för nedladdningar kan du vara en av de som drabbas. Det enda sättet att åtminstone för framtiden slippa riskera fler kravbrev är att du slutar ladda ner filmer olagligt.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.Vänligen,

Kan man visa en film som man själv är i utan tillåtelse?

2018-06-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Rättigheter ang klipp från biofilm till egen video. Hejsan! Jag behöver ert råd och hjälp. Jag jobbar som skådespelare på fritiden och vill göra en egen showreel, I syfte med att visa hur jag är som skådespelare så Jag kan få mer jobb. Jag har ett klipp med från filmen Borg som är på ca 20 Sekunder där jag är med i en scen. Om jag lägger upp detta på youtube och länkar om det på Facebook, kommer jag behöva betala böter till de inblandade i Borg om de ser klippet?
Daniel Shin |Hej!Som utgångspunkt har du som skådespelare en ensamrätt till ditt eget verk - skådespeleri är en s.k. närliggande rättighet (inte riktigt upphovsrätt, men är ändå skyddat på liknande sätt) som du får ensamrätten till som utövande konstnär, se 45 § upphovsrättslagen. Däremot har du sannolikt överlämnat din rättighet till bl.a. produktionsbolaget, vilket innebär att du inte längre har ensamrätt till ditt utövande, utan det skulle innebära ett intrång i bolagets ensamrätt istället.Frågan är i så fall om det korta klippet på 20 sekunder kan anses ha upphovsrätt, vilket jag personligen tror att det har med hänsyn till allt kameraarbete, musik, ljud, m.m. Om du använder klippet utan tillåtelse kan du riskera att betala eventuellt skadestånd till bolaget. Det du kan göra är att kontakta produktionsbolaget och fråga om tillåtelse att använda klippet för det ändamål du nämnde.Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Undvika förtal vid skrivelse om annan i bok

2018-06-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vid gemensam vårdnad, Har jag rätt att skriva en bok om livet med vårt gemensamma barn, använda foton som jag har tagit själv mm.Det handlar inte om "att snacka skit" utan mer en information om ett annorlunda föräldraskap
Sara Hill |Hej! Givet yttrandefriheten har du rätt att skriva din bok och dina egna foton är inte heller några problem att använda. Det du bör ha i åtanke när du skriver är ärekränkningsbrott som kan leda till böter.FörtalEnligt 5 kap. 1 § Brottsbalken får du inte utpeka personen som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, inte heller får du lämna uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Om du skulle göra det ändå, krävs det att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt samt att uppgifterna var sanna för att det inte ska räknas som brottet "förtal". Lite riktlinjer att förhålla sig till får att det ska röra sig om förtal, är att uttalandet ska vara avsett att skada personens anseende hos andra, och uppgiftslämnande ska typiskt sätt leda till skada. Det behöver alltså inte de facto ha lett till skada, utan det räcker att det du skriver generellt sätt leder till skada för person som träffas av skrivelsen. Sammanfattningsvis har du rätt att skriva boken. Det borde inte vara några problem så länge du tar ovan i beaktning när du skriver om den andra personen. Lycka till med din bok och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vilka rättigheter har man efter att man har ingått ett giltigt avtal om köp?

2018-06-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Min fråga är om säljaren kan dra tillbaka sitt anbud efter att jag accepterat och lagt handpenning.Försäljningen gäller köp av en häst mellan två privatpersoner. Jag svarade på en annons. Vi var och tittade på hästen två gånger och kom vid sista tillfället muntligt överens om ett pris (något under det angivna i annonsen). Vid det tillfället sa säljaren också att de ville att jag skulle betala en handpenning, bland annat på grund av att det fanns fler intressenter. Vi kom överens om att jag skulle få överväga frågan till dagen därpå. Jag skickar dagen därpå, via Messenger, ett meddelande om att vi köper hästen och hon svarar att det blir bra. Vi skickar också meddelande om att handpenning skickats via Swish samma dag, detta svarar säljaren positivt på. Denne konversation finns sparad. Vi diskuterar även tid för veterinärbesiktning och hämtning. Tre dagar senare ringer säljaren och säger att de inte längre vill sälja hästen. Vad gäller, är säljaren bunden till sitt avtal? Vad har jag för rättigheter?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga! Jag kommer att dela upp ditt svar i två delar:- För att få svar på din fråga så får vi kika in i Avtalslagen (AvtL), eftersom att den handlar om anbud.- Under förutsättning att ett bindande avtal har skapats, är även Köplagen (KöpL) tillämplig då jag uppfattar det som att säljaren är en privatperson. Det rör sig om ett bindande anbud eftersom att formkraven var uppfylldaFör att anbudet ska vara bindande måste vissa formkrav vara uppfyllda:- Det ska röra sig om ett klart erbjudande, t.ex. "Du får köpa denna häst för 10 000 kr"- Det ska röra sig om en särskild mottagare, anbudet får alltså inte vara alltför generellt- Det ska givetvis också finnas en vilja att köpa/sälja I detta fallet var inte annonsen i sig ett bindande anbud, då annonser vänder sig till allmänheten och inte till en viss person. Gällande er muntliga överenskommelse så är den generellt inte bindande då muntliga överenskommelser kräver en omedelbar accept, vilket här inte skedde (AvtL 3 § andra stycket). Dock är det tillåtet för en kund att reservera en sak för en bestämd tid om säljaren godkänner detta, inom vilken tid kunden måste bestämma sig. Är så fallet så har säljaren utfäst en längre acceptfrist än vad som normalt följer av muntliga anbud, vilket jag bedömer är fallet i denna situation. Med "acceptfrist" menas den tid som anbudsgivaren är bunden av sitt anbud och inom vilken den andra parten måste ange sin accept för att ett giltigt avtal ska skapas. De övriga kraven var också uppfyllda då ni bestämde ett visst pris, anbudet var riktat till dig och det verkade finnas en ömsesidig vilja att genomföra köpet mellan er vid åtminstone detta tillfälle. Ett giltigt avtal har slutits eftersom att accepten kom in innan acceptfristens slutEtt anbud kan vara bindande utan att man har hunnit accepterat det. Anbud och accept är nämligen bindande var för sig (AvtL 1 §). Dock är säljaren som sagt endast bunden av sitt anbud under en begränsad tid, alltså under acceptfristen. Säljaren var bunden av sitt anbud under denna tid eftersom att ni kom överens om en bestämd acceptfrist till dagen därpå. Ett giltigt avtal har slutits mellan er, då du svarade med en accept inom denna tid (AvtL 2 §). Med andra ord så har ett bindande avtal skapats mellan er, och på grund av detta har säljaren begått ett kontraktsbrott genom att häva köpet. Jag ska nu gå igenom vad detta innebär för dig. Du kan kräva att säljaren genomför köpet eller att det ska hävasSå länge du inte har begått något kontraktsbrott, så finns det inga giltiga skäl för säljaren att åberopa hävningsrätten. Du har i sådana fall rätt att kräva att säljaren slutför köpet, vilket innebär att du givetvis också måste betala resten av pengarna för hästen (KöpL 23 §). Om det är alltför orimligt att kräva att säljaren genomför köpet, kan hävning istället bli aktuellt (KöpL 25 §). Att endast ångra sig skulle jag inte bedöma som en rimlig anledning för säljaren att inte fullfölja köpet, men jag kan givetvis inte dra en riktig slutsats utan att ha all information tillgänglig. Om du väljer att kräva att köpet ska genomföras, och du och säljaren inte kommer överens, så kan du vända dig till Tingsrätten. Det kan dock vara bra att ställa sig frågan om det verkligen är värt det då det både kan bli en lång och dyr process, eller om du istället kan tänka dig att häva köpet och får handpenningen tillbaka. För att du ska kunna häva köpet krävs det att avtalsbrottet är väsentligt, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Jag anser att alla dessa krav är uppfyllda då det givetvis är ett väsentligt avtalsbrott att inte avsluta köpet, vilket säljaren också borde insett. Det kan också bli aktuellt med skadestånd för den skada du lidit ekonomiskt på grund av situationen, såvida inte säljaren kan visa på att det låg utanför dennes kontroll på något sätt (KöpL 27 §). SammanfattningEtt giltigt avtal har alltså ingåtts och du har rätt att kräva att säljaren antingen genomför köpet eller att ni häver det. Vi på Lawline kan ge dig ytterligare hjälpMin rekommendation är att du först försöker att kontakta säljaren för att se om ni kan lösa situationen själva. Går inte det så är du varmt välkommen att vända dig tillbaka till oss på Lawline genom att kontakta info@lawline.se för att få ytterligare hjälp. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur påverkas fördelningen av arv för bröstarvinge och särkullbarn när särkullbarnet har avstått från sitt arv till förmån för den efterlevande makan?

2018-06-25 i Efterarv
FRÅGA |Min pappa dog för många år sedan. Han var gift med min mamma och hade ett barn sedan tidigare.Min bror valde att vänta med sitt arv.När min mamma nu gick bort och har gift om sig så kommer han att få ut sin del. Men frågan är hur mycket det är i procent. Är hälften av det min mamma äger mitt och vi delar på hälften av det som var pappas del. Alltså 25 procent av hennes del. Eller är det det som pappa ägde för 20 år sedan?Eller blir vi jämställda som syskon, så att han ärver 50?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att din fråga handlar om arv så får vi gå in i Ärvdabalken (ÄB) och kika. Jag tolkar frågan som att du och din bror var er pappas enda arvingar, samt att du var din mammas enda arvinge när hon gick bort och kommer att svara på frågan därefter. Ni ska ärva två lika stora arvsandelar efter er pappaDu och din bror ska ärva all den egendom som er pappa har lämnat efter sig, eftersom att ni är hans enda "bröstarvingar", d.v.s. barn. Finns det bröstarvingar så är det de som ärver första hand. De ärver dessutom allt det som föräldern lämnat efter sig i lika stora delar så länge det inte finns något testamente som säger något annat (ÄB 2 kap 1 §). För att kunna räkna ut hur många arvsandelar du och din bror ska ärva så måste vi veta vilken summa som totalt fanns i boet när din pappa dog. Man räknar du helt enkelt ut hur stor summa som sammanlagt fanns i boet, innan pengarna delades mellan er pappas sida och din mamma, för att få fram rätt siffra. ExempelOm de tillsammans hade tillgångar på 100 kr, och delade detta lika i en hälftendelning, så innebär det att dina föräldrar fick 50 kr var. Du och din bror ska då alltså få 25 kr var efter er pappa, vilket ger en andel på 25/100 = 25% var, eller 50/100 = 50 % tillsammans. Det är med andra ord inte en bestämd summa med pengar som er pappa lämnar efter sig, utan en viss procentandel som senare får räknas av från det din mamma lämnar efter sig när hon avlider. Din mamma ärver båda arvsandelar med förturUnder förutsättning att dina föräldrar var gifta när er pappa dog, så ärvde din mamma din del med förtur (ÄB 3 kap 1 §). Detta innebär att ditt arv ska räknas ut med hjälp av din arvsandel nu när din mamma har avlidit eftersom att det är först då som du får ta del av ditt arv efter din pappa. Samma regler gäller dock generellt inte för din bror eftersom att han endast var barn till er pappa, och därmed ett s.k. "särkullbarn" i relationen mellan er pappa och din mamma. Din bror har i detta fallet rätt att få ut sin arvsandel när din mamma dör, precis som du. Han har enligt lagen egentligen rätt att få ut sin arvsandel direkt vid er pappas död, men eftersom att han valde att avstå från sitt arv i förmån till din mamma så får han vänta tills det att hon har avlidit (Äb 3 kap 9 §). Din bror har rätt till en arvslott och du har rätt till tvåI och med din mammas bortgång så ska arvet efter er pappa nu räknas av som om hon inte hade varit omgift (ÄB 3 kap 6 §). Man får då se till vad hon hade för tillgångar innan en eventuell bodelning med hennes nya make. Är detta fortfarande 100 kr (50 kr från bodelningen + 50 kr från er) så har ni alltså fortfarande rätt till 25 kr var då 25 kr = 25%, Det är du som ska ärva din mamma, eftersom att du är hennes enda bröstarvinge. Först måste dock en bodelning mellan henne och hennes nya make ske. Du rätt till hennes del av detta direkt, eftersom att du i den relationen klassas som ett särkullbarn. Efterlämnar hon då t.ex. 50 kr, så är det du som har rätt till dessa. Även här får man se till om det kan finnas något testamente som kan ge ett annat resultat. Finns inte det, får du alltså sammanlagt 75 kr (25+50) = 75 %, och din bror 25 kr = 25 %. Bra att vetaDet kan finnas omständigheter som leder till ett annat resultat. Ett exempel på detta är i det fall där det inte finns tillräckligt med pengar i boet för att den efterlevande maken ska komma upp i ett summa på fyra prisbasbelopp, vilket år 2018 blir 182 000 (ÄB 3 kap 1 § andra stycket). Skulle så vara fallet kan pengar komma att tas från ert arv för att kompensera. SammanfattningDu och din bror ärver inte lika stora delar av pengarna, utan du får 75 % och din bror 25% såvida det inte finns något testamente eller någon annan omständighet som tyder på annat. Har du ytterligare funderingar eller vill förtydliga något är du givetvis välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem har rätt till underhållsbidraget?

2018-06-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående underhåll. Jag har barnet varannan vecka från onsdag till söndag och undrar hur mkt jag är skyldig att betala i underhåll ? Just förtilfället köper mamman alla kläder till barnet. Och har fullt underhåll och barn bidraget. Har delad vårdnad. men ska börja köpa kläderna dottern ska ha här så jag vet att pengarna hamnar rätt (på barnet)
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar lawline med din fråga, hur mycket underhållsbidrag som ska betalas ut beror delvis på hur mycket barnet bor hos varje förälder, och delvis på hur mycker var och en av er tjänar. Det är försäkringskassan som beslutar om underhållsbidrag. För att få reda på exakt vad som gäller i er situation råder jag dig att kontakta försäkringskassan, där finns bland annat möjlighet att boka ett webbmöte med en handläggare. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00