Visas hänsyn till att den misstänkte har barn vid påföljdsbestämningen

2019-09-19 i Påföljder
FRÅGA
Hej,Min man kan ev bli dömd till fängelse, han är just nu häktad. Vi har två småbarn ihop (3&4,5år) , Ska dom visa hänsyn för det när dom ska straffa honom? Tex skyddstillsyn, villkorlig dom, samhällstjänst m.m istället för fängelse? Även om denna typ av brott oftast döms till fängelse. Men att dom inte borde vilja att två små barn förlorar sin pappa? Finns det några regler kring det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När domstolen gör sin bedömning vid påföljdsvalet tas det vanligtvis inte någon hänsyn till att den tilltalade har småbarn. Dock finns undantag där domstolen har en möjlighet till att ge den tilltalade ett lägre straff än vad brottets straffvärde motiverar om det föreligger någon annan omständighet som påkallar detta, enligt 29 kap. 5 § brottsbalken (BrB).

Enligt praxis kan exempel på annan omständighet vara att straffet på ett helt oproportionerligt och orimligt sätt skulle drabba någon annan än gärningsmannen eller att den tilltalade är ensamstående med minderårigt barn, ( se NJA 1991 s. 77 I och NJA 1991 s. 471).

Vad som är viktigt att komma ihåg är att domstolen i varje fall gör en enskild bedömning utifrån de specifika omständigheterna och bara för att det aktuella brottet vanligtvis leder till fängelse så behöver det inte vara så i detta fallet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81800)