FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder07/01/2023

Villkorlig frigivning vid 2 år långt straff

Hej! Min kusin är dömd för brott i 2 år, anstalt klass 3, min fråga är när har han rätt till första permission och när har han rätt till fotboja? Han har avtjänat 3 månader i häktet. Tack på förhand Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Villkorlig Frigivning

När det kommer till fängelsestraff finns en regel i brottsbalken 26 kap 6 § att man i huvudregel bara behöver avtjäna två tredjedelar av sitt straff, sedan blir man villkorligt frigiven.


Villkorligt frigiven är dock bara huvudregeln, vilket innebär att ifall det finns särskilda skäl mot det, så kan frigivningen skjutas upp, enligt 26 kap 6a §. Särskilda skäl kan i denna situation innebär att man gör en helhetsbedömning av den intagnes beteende och liknande. Exempelvis ifall man bryter mot anstaltens regler felra gången, rymmningsförsök, misskötsamhet och liknande.


Men som huvudregel behöver man bara avtjäna 2/3 delar, vilket innebär att man är i fängelse 16 månader när man fått ett straff på 2 år (24 månader).


Villkorlig frigivning innebär sedan att man har en prövotid på den resterande tiden, minst 1 år, enligt 26 kap 10§


Enligt 26 kap 11 § ska man under prövotiden skall man vara skötsam, försöka försörja sig själv och betala ut skadestånd ifall man ålagts något. Man kan också behöva gå till polisen och visa upp sig helt enkelt, möta någon som ser till att man sköter sig.


Fotboja

Avseende fotboja så kan man alltså bli frigiven tidigare, med fotboja. Det finns dock en del krav för att det skulle kunna vara möjligt. Enligt 11 kap 5§ Fängelselagen krävs det att man har avtjänat minst halva sitt straff, alltså 12 månader i detta fall. Det krävs också att det inte finns någon beaktansvärd risk för fler brott, att personen flyr eller allvarligt missköter sig. Dessutom behöver man ha tillgång till en bostad och att man utför arbete, deltar i undervisningen eller får behandling.


Permission

När det gäller permission, är huvudregeln att man behöver ha avtjänat minst en fjärdedel av sitt straff, alltså i detta fall 6 månader. Det krävs också att det inte finns en påtaglig, alltså en stor, risk för att den intagne begår brott, flyr eller missköter sig under permissionen. Detta framgår av 10 kap 1 § Fängelselagen


Avslutande ord:

Alltså kan din familjemedlem bli villkorligt frigiven efter 16 månader ifall han inte missköter sig under straffet. Avseende fotboja och permission kan det också vara möjligt efter 12 månader respektive 6 månader. Dock är dessa inte något man har en automatisk rätt till utan man behöver begära att få dem godkända vilket också kräver att man kan visa på god skötsamhet och att det inte finns en flyktrisk, brottsrisk eller risk för misskötsamhet.


Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!

//Mvh

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”