Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte

2021-10-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Min man blev dömd till 1år och 4månaders fängelse. Han har redan suttit av 4 månader i häktet. Hur länge kommer han behöva sitta i fängelse innan han kan bli villkorligt släppt? Eller kan han ansöka om fotboja direkt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning när det gäller påföljder är i huvudsak brottsbalken (1962:700) (BrB).

Villkorlig frigivning

I regel blir en dömd person villkorligt frigiven när två tredjedelar av fängelsestraffet har avtjänats (26 kap. 6 § BrB). Villkorlig frigivning ska ske om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Exempel på vad som utgör särskilda skäl är att den dömde under sin tid i fängelset inte har deltagit i eller har misskött anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller på annat sätt främja den dömdes anpassning i samhället. Det kan också vara att den dömde annars på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten (26 kap. 6 a § BrB).

En person som är villkorligt frigiven får ställas under övervakning om Kriminalvården anser att det behövs för att minska risken för att den dömde begår nya brott eller för att på annat sätt underlätta dennes anpassning i samhället (26 kap. 12 § BrB).

Avdrag för tid i häkte

Om den som dömts för brott har varit häktad i mer än 24 timmar, ska häktningstiden räknas av från fängelsestraffet, se 2 § lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande. I detta fall ska alltså fyra månader räknas av från tiden i fängelse.

När kommer villkorlig frigivning ske?

Den totala strafftiden uppgår till 1 år och 4 månader, det vill säga 16 månader. Om det saknas synnerliga skäl till uppskjuten villkorlig frigivning kommer din man att spendera två tredjedelar av 16 månader i fängelse. Det blir ungefär 10.7 månader. Därtill ska häktningstiden på fyra månader också räknas bort.

Den totala tiden i fängelse kommer därmed att uppgå till ca 6.7 månader, det vill säga lite längre än 6 och en halv månad. Detta är dock under förutsättning att din man friges villkorligt efter två tredjedelar. Vid till exempel misskötsamhet kan straffet i fängelse bli längre.

Hoppas att du fått svar på din fråga! Om fler funderingar uppstår är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1616)
2021-12-05 När preskriberas brott?
2021-12-03 Vad kan hända med en arbetstagare som stjäl pengar från arbetsplatsen?
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder

Alla besvarade frågor (97696)