FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/01/2021

Villkorlig frigivning

Hejsan! Jag har en vän som blev häktad i september. Sedan hade han rättegång i slutet av oktober där han blev dömd till 6 månader fängelse. Det står att han " ska vara fortsatt häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot

honom, dock längst till och med den dag då han, om straffet hade verkställts, skulle ha blivit

villkorligt frigiven." . När kommer han då troligast bli släppt ? Om man tänker att han ska sitta 2/3 av straffet. Innebär det att han varit häktad under hela tiden och nu kommer bli släppt efter 4 månader?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du nämner i frågan så ska tidpunkten för strafftidens början beräknas från då den dömde berövas friheten eller redan är berövad friheten som häktad. Detta framgår av 17 § Strafftidslag (2018:1251). Med andra ord så påbörjades din väns strafftid när han häktades i september 2020.

Huvudregeln är att en dömd person ska friges villkorligt efter två tredjedelar (2/3) av ett tidsbestämt straff, 26 kap. 6 § Brottsbalken, BrB. Villkorlig frigivning innebär att personen friges på prov före strafftidens slut. Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år, 26 kap. 10 § BrB. Om personen begår nya brott under prövotiden kan den villkorliga frigivningen dras in.

I rättegångsbalken (RB) 24 kap. 21 § framgår det att om den misstänkte döms för brottet och är han häktad, skall rätten, enligt de grunder som anges i detta kapitel, pröva om han skall stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft. Att domen vinner laga kraft innebär att den inte längre går att överklaga. Eftersom han ska avtjäna 2/3 av 6 månader, kan han inte sitta häktad längre än fyra månader.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”