Villkorlig frigivning

2017-01-18 i Påföljder
FRÅGA
Om man får 16 månaders fängelse.Får man sitta 16 månader då eller blir det någon nedsättning av straffet.Hur funkar det ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så, att du har funderingar kring ett laga kraft vunnet fängelsestraffs faktiska och praktiska längd.

Gällande tidsbestämda fängelsestraff (det vill säga fängelsestraff som inte löper på livstid), följer det av 26 kap. 6 § brottsbalken (BrB), att den dömde, efter att ha avtjänat 2/3-delar av det tidsbestämda fängelsestraffet, ska friges villkorligt.
Exempel: Om personen i fråga har dömts till fängelse i 16 månader, kommer hen därför att avtjäna ca 10 månader och 3-4 veckor av fängelsestraffet innan hen villkorligt friges.

När den dömde friges villkorligt, börjar en så kallad prövotid att löpa. Prövotiden motsvarar den tid som återstår av straffet. Återstoden av ett fängelsestraff på 16 månader blir genom ovan nämnt exempel, ca 5 månader. Prövotiden är dock alltid minst ett år, detta följer av 26 kap. 10 § BrB. På så vis gäller alltså en prövotid på minst ett år om personen har dömts till ett fängelsestraff på 16 månader.

Under prövotiden ska den frigivne vara skötsam, försöka försörja sig efter sin förmåga och rätta sig efter vad hen är skyldig att göra, se 26 kap. 14 § BrB. Om den frigivne begår ett brott under prövotiden, kan detta innebära att domstolen dömer till en ny påföljd. Den tidigare påföljden blir dock oförändrad och den dömde ska då verkställa båda påföljder parallellt, 34 kap. 1 § BrB.

Sammanfattningsvis anses ett fängelsestraff pågå dels under anstaltsvistelsen och dels under den följande prövotiden om den dömde blivit villkorligt frigiven. En fängelsedom anses därför vara fullbordad vid prövotidens utgång.

Det som du bör ha i åtanke är att det finns undantagsfall då villkorlig frigivning inte blir aktuellt. Villkorlig frigivning blir inte aktuellt om:

* Det föreligger så kallade synnerliga skäl. Detta gör att den villkorliga frigivningen skjuts upp. Domstolen tar vid denna bedömning hänsyn till vad som har inträffat under anstaltsvistelsen. För att synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska föreligga krävs exempelvis att den dömde, vid ett flertal tillfällen, brutit mot ordningsregler som gäller för den som avtjänar ett fängelsestraff eller om den dömde har misskött villkor som gäller enligt den dömdes verkställighetsplan. Se närmare 26 kap. 6 § 2 stycke BrB.

* Fängelsestraffet är kortare än en månad, 26 kap. 6 § 1 stycke BrB.

* Personen har dömts till ett fängelsestraff enligt 28 kap. 3 § BrB. Det vill säga, om hen har dömts till fängelse i kombination med skyddstillsyn.

* Fängelsestraffet är ett förvandlingsstraff för böter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du vidare funderingar är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1573)
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?
2021-08-31 Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

Alla besvarade frågor (95758)