FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/02/2024

Villkorlig dom i belastningsregistret

Hej, Jag blev dömd I domstol för 140 timmar samhällstjänst och villkorlig dom, om fängelse I stället hade valts som påföljd skulle fängelse 5 månader ha dömts ut. Mitt fråga: hur länge finns jag kvar i belastningsregistret? Tack

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Regler om belastningsregistret finns i Lagen om belastningsregister (1998:620).


Enligt 3 § ska uppgifter om den som genom dom ålagts en påföljd för brott registreras i belastningsregistret. Uppgifterna gallras (raderas) efter en viss tid beroende på vilken typ av dom och påföljd det rör sig om. Regler om detta finns i 17 §. 


En villkorlig dom gallras (raderas) som huvudregel efter 10 år. Om du begick den brottsliga gärningen innan 18 års ålder kommer dock uppgiften att gallras redan efter 5 år. Detta framgår av 17 § punkt 4. 


Om du blir dömd för ytterligare ett brott kommer din villkorliga dom att synas längre i belastningsregistret. I ett sådant fall kommer uppgiften att raderas först när det senare brottet också ska raderas, vilket framgår av 18 §. När det senare brottet ska raderas beror på vilken påföljd som döms ut och det framgår av 17 §


En uppgift i belastningsregistret måste dock alltid raderas inom 20 år, 18 § 2 st


Sammanfattninsvis

Din villkorliga dom kommer att synas i belastningsregistret i minst 5-10 år och högst 20 år. Tiden beror alltså på om du blir dömd för ytterligare brott.


Hoppas du fick svar på din fråga.

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo