FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt14/02/2018

Villkor i gåvobrev

Jag har en kort fråga om gåvobrevets villkor.

Jag och min sambo köpte lägenheten tillsammans men skrev att den skulle tillhöra henne till 65% och 35% till mig, detta för att hon skulle kunna skjuta upp sin vinstskatt från försäljning. Sen visade det sig att det inte gick av andra skäl och vi vill nu genom gåvobrev skriva så att vi äger 50% vardera.

Det enda jag inte förstår i gåvobrevet är villkoren:

"gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom"

och det andra allternativet

"gåvotagaren skall ha rätt att framöver genom äktenskapsförord omvandla gåvan till giftorättsgods"

Vilket av allternativen bör gälla för oss om vi har tänkt att fortsätta vara sambos över en överskådlig framtid samt vill äga lägenheten hälften var här och nu.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga tolkar jag som att du vill veta vad dessa gåvovillkor betyder och vad det kan innebära för er.

Det första villkoret "gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom" brukar innebära att gåvan inte ska räknas som samboegendom eller giftorättsgods. Samboegendom och giftorättsgods är sådan egendom som kan bli föremål för en eventuell bodelning och hälftendelas.

I 3 § sambolagen framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendom förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §. I 4 § p. 1 sambolagen framgår att i samboegendom ingår inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Motsvarande bestämmelse finns i 7 kap. 2 § p. 2 äktenskapsbalken för makar.

Om gåvogivaren hade varit någon annan än den andra sambon/maken hade villkoret således medfört att det ska räknas som enskild egendom och därför inte kan bli föremål för en eventuell bodelning. Om ni som sambos/makar ger gåvan er emellan kommer det dock inte räknas som enskild egendom. För att det inte ska ingå i en eventuell bodelning kan man dock enligt 9 § sambolagen avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (kallas för samboavtal). Motsvarande bestämmelse finns i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken för makar (kallas då äktenskapsförord).

Det andra villkoret "gåvomottagaren ska ha rätt att framöver genom äktenskapsförord omvandla gåvan till giftorättsgods" tolkar jag som att det tar sikte på bestämmelsen i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. I bestämmelsen framgår att makar eller blivande makar kan genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem som vara dennes enskilda egendom, och att de genom nytt äktenskapsförord kan bestämma egendomen ska vara giftorättsgods. Det går således att genom nytt äktenskapsförord återinföra giftorätten. Giftorättsgods är som sagt egendom i ett äktenskap som kan bli föremål för en eventuell bodelning mellan makarna.

Jag får uppfattningen om att det kanske rör sig om ett standardiserat gåvobrev där det går att införa villkor om att gåvan ska utgöra gåvomottagarens enskilda egendom men att makar genom äktenskapsförord ska kunna återinföra giftorätten. Det är möjligt att i gåvobrev ha med villkor som syftar på att reglera vad gåvan ska ha för karaktär i ett äktenskap, även om gåvomottagaren ännu inte är gift. Villkoret får dock då sin främsta betydelse först när gåvomottagaren är gift.

Baserat på informationen är det svårt för mig få en helhetsbild av gåvobrevet och jag kan därför inte uttala mig närmare om vilket/vilka villkor som passar er. Jag rekommenderar er att ta hjälp av en jurist i det fall ni är angelägna om att det ska bli på ett visst sätt.

För ytterligare rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du varmt välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.

Vänliga hälsningar,

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000