Vilket värde ligger till grund för bodelningen?

2018-09-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej,min exfru och jag var gifta fram till 2012. Vår bostadsfastighet fick jag som gåva (villkorad som enskild egendom) till hälften och den andra hälften köpte jag (allt medans vi var gifta). Vi gjorde aldrig någon bodelning i anslutning till skilsmässan och min exfru bodde kvar i huset i eget rum. Jag har både före och efter skilsmässan betalat allt som är knutet till huset (el, sophämtning, försäkring, räntor och amorteringar). När vi nu bodelar och jag kommer ha kvar huset anser jag att det är värdet vid skilsmässan 2012 som jag skall kompensera min exfru med. Har jag rätt då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Frågor som rör bodelning regleras i äktenskapsbalken, nedan förkortat ÄktB.

Utgångspunkten är att bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses genom skilsmässa, 9 kap. 1 § ÄktB. Det som ska fördelas mellan makarna är giftorättsgodset, det vill säga all egendom som inte är enskild egendom, 10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 1 § ÄktB.

Vilken egendom som ska ingå i bodelningen bedöms med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde mellan makarna den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs den dagen ni ansökte om skilsmässa till tingsrätten. Bodelningen kommer alltså ta avstamp i vem som ägde vad just den dagen. Detta kallas för den kritiska tidpunkten, 9 kap. 2 § ÄktB.

Efter den kritiska tidpunkten (dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes) och fram tills bodelningen faktiskt äger rum, har varje make en redovisningsplikt över sin egendom, 9 kap. 3 § ÄktB. Denna redovisningsplikten syftar till att ingen av makarna gör något otillbörligt med egendomen som den andra maken har anspråk i med anledning av bodelningen.

Din fråga om vilket värde som ska ligga till grund för egendomen som ska ingå i bodelningen, och när denna värdering ska ske, är frågor som inte är lagreglerade. Av förarbetena till äktenskapsbalken framgår att makarna själva får välja vilken tidpunkt värdering av egendomen ska ske. Den dag som vanligtvis väljs är dock dagen när boet är utrett. Denna åsikt har också bekräftats av Högsta Domstolen. Tanken är här att så aktuella värden som möjligt ska ligga till grund för bodelningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Linn Gerhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2111)
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?
2019-03-15 Efterlevande makes rätt att skippa bodelning
2019-03-15 Privat pensionssparande kan ibland undantas ur bodelning

Alla besvarade frågor (66900)