Vilket straff kan narkotikabrott leda till?

2016-07-31 i Påföljder
FRÅGA
Vad kommer jag få för straff, blev tagen hemma hos mig, med kokain i mig, hittade även i min bostad 0.85 gram och 7 tomma påsar, (lite kvar i alla säkert)Sen ska läggas till skäligen misstänkt för sexuellt ofredande, och en LOB, och skäligen misstänkt för olaga hot och övergrepp i rättssak?Tidigare ostraffad med jobb...
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vilka straff som gäller för olika brott finns i Brottsbalken, den hittar du här. Regler om straff för brott som involverar narkotika finns i Narkotikastrafflagen, den hittar du här.

Eftersom du blivit tagen med narkotika i dig och hemma hos dig skulle du kunna bli dömd för narkotikabrott, enligt Narkotikastrafflagens 1§. Av Narkotikastrafflagens 1§ 2 stycket framgår att straffet för narkotikabrott är fängelse i högst 3 år.

Om det exempelvis rör sig om mycket liten mängd narkotika skulle det istället kunna bli aktuellt med ringa narkotikabrott enligt Narkotikastrafflagens 2§. För det är straffet, enligt samma paragraf, böter eller fängelse i högst 6 månader.

Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst 2 år, det framgår av Brottsbalkens 6 kap. 10§. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst 1 år, enligt Brottsbalkens 4 kap. 5§.

Straffet för övergrepp i rättssak kan bli fängelse i högst 4 år, enligt Brottsbalkens 17 kap. 10§. Om det kan anses som ringa (inte lika allvarligt) är straffet däremot böter eller fängelse i högst 6 månader.

Vad gäller LOB (omhändertagande pga. berusning) finns inget egentligt straff för det utöver själva omhändertagandet. En person som blivit omhändertagen pga. berusning skall släppas igen så fort det är möjligt om inte personen av någon anledning grips. För att ett gripande ska kunna ske krävs dock att det finns någon annan anledning till gripandet förutom att personen är berusad.

Att du är tidigare ostraffad är något som en domstol brukar ta hänsyn till i bedömningen av vad ett straff skall bli.

Hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll