Vilket straff kan man som tidigare ostraffad få vid våld mot tjänsteman?

2019-09-03 i Påföljder
FRÅGA
Jag knuffade en kvinnlig väktare mot en vägg på buss eftersom jag blev förbannad på att dom var så nitiska mot en invandrarkvinna som endast kunde swahili och inte hade biljett. När jag besinnat mig gjorde jag själv en polisanmälan. Jag är tidigare ostraffad och är nu misstänkt för våld mot tjänsteman. Vad riskerar jag för straff?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket straff som kan utdömas vid våld mot tjänsteman.

För brottet våld mot tjänsteman är straffet böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt våld mot tjänsteman fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (17 kap. 1 § BrB). Domstolen gör en enskild bedömning i varje fall, varför det är svårt att ge ett konkret svar på vilket straff som kan tänkas bli aktuellt i ditt fall. Det finns dock vissa bedömningspunkter som kan ge ledning gällande vad straffet kan tänkas bli. Bland annat tar domstolen hänsyn till tidigare brottslighet. Skulle tidigare brottslighet ha skett relativt nyligen och varit av snarlik art som brottet våld av tjänsteman är detta något som kan tala för ett hårdare straff (29 kap. 4 § BrB). I det aktuella fallet är du tidigare ostraffat varför du förmodligen inte kommer dömas till ett hårdare straff än vid våld mot tjänsteman av normalgraden, dvs böter eller fängelse i högst två år. Det går dock inte att svara på exakt vilken påföljd domstolen kommer utdöma i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
ZR6Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-07 11:37
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1085)
2019-09-20 Kan man få straffrabatt om man medverkar till lösning av en utredning man själv är iblandad i?
2019-09-19 Kan man få rättspsykiatrisk vård istället för villkorlig dom?
2019-09-19 Visas hänsyn till att den misstänkte har barn vid påföljdsbestämningen
2019-09-19 Brott som inte kan leda till fängelse

Alla besvarade frågor (72914)