Vilket straff kan jag få för vapenbrott?

2021-11-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag har en fråga angående om fängelsestraff. För ett år sen när jag precis fyllde 18 så åkte jag fast med ett vapen. Hur många år får jag på kåken?
SVAR

Hej,

Tack för att du har hört av dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är misstänkt för vapenbrott, i samband med att du påträffades med ett skjutvapen utan att ha rätt till det. Reglerna som är relevanta för din fråga finns i vapenlagen.

Straffskalan för vapenbrott är fängelse i högst tre år. Om du har begått gärningen av oaktsamhet eller om brottet är ringa kan du istället dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 1 § vapenlagen).

För grovt vapenbrott döms du istället till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om:

1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,

2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,

3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen,

4. vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller

5. gärningen annars har varit av särskilt farlig art (9 kap. 1a § vapenlagen).

Vid straffmätningen, d.v.s. bestämning av straff i det enskilda fallet, tar domstolen hänsyn till eventuella förmildrande och försvårande omständigheter (se vidare 29 kap. brottsbalken). Förmildrande omständigheter kan leda till att den som döms får ett lindrigare straff, till och med under det minimistraff som annars gäller enligt lag. Tvärtom så kan försvårande omständigheter leda till att ett högre straff utdöms. Jag kan tyvärr inte uttala mig om hur domstolen kommer att döma i ditt fall, utan kan enbart ge dig generell information om straffskalorna för de olika graderna av vapenbrott.

Slutligen vill jag nämna att eftersom du är under 21 år så kan du få ungdomsrabatt, som innebär i praktiken strafflindring (29 kap. 7 § brottsbalken). Enligt rättspraxis, d.v.s. tidigare domar, får den som var 18 år när brottet begicks enbart avtjäna ca ½ av strafflängden (Jareborg & Zila, 2017, Tabell 1).

Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Vänligen,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1635)
2022-01-23 När kan man få skyddstillsyn istället för fängelse?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 2,5 års utdömt straff?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?
2022-01-16 Preskription av brott

Alla besvarade frågor (98575)