Vilket pris gäller vid konsumenttjänst?

Hej vi anlitade en snickare för att montera våra nya köksluckor som vi hade beställt genom västkustkök samt fick nummer att ringa till de byggföretag som västkustkök rekommenderade för en montering av våra luckor, sedan fick vi fakturan från snickarn då står de på fakturan startkostnad luckbyte på 4000 som vi ifrågasatte fick till svar att det är en kostnad som byggföretaget samt västkustkök kommit fram till och det innebar att materialet kommer till dom som dom sen får sortera,då ställde vi frågan varför ska vi stå för denna kostnad de får väl västkustkök stå förhar inte fått nåt svar på den frågan,men vi har inte blivit informerade om den kostnaden kan detta bestridas/elisabeth

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är konsumenttjänstlagen (KtjL) som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter när konsumenter upphandlar tjänster av näringsidkare. Enligt 1 § 1 p. KtjL omfattar lagen de fall då näringsidkaren utfört arbete på fast egendom. Med anledning härav är det KtjL som ska tillämpas i ert fall.

Priset vid konsumenttjänster ska enligt 36 § KtjL vara i enlighet med avtalet och om avtal inte finns ska priset vara skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt 38 §.

Om entreprenören hade uppgivit ett ungefärligt pris får inte detta överskridas med mer än 15 procent, men som jag tolkar er fråga var det inte fråga om ett ungefärligt pris från första början och ett sådant pristillägg kommer inte i fråga. Det är inte heller fråga om ett pristillägg i enlighet med 38 § KtjL och därför kan entreprenören inte åberopa denna bestämmelse.

Bestämmelsen i 36 § KtjL innebär att om avtalet med byggföretaget inte inbegriper en startkostnad om 4000 kr, är ni inte heller tvungna att betala en sådan. Det är därför helt avgörande vad ert avtal med näringsidkaren säger. Om det finns en sådan startkostnad i avtalet skulle avtalet kunna vara möjligt att angripa med stöd i 36 § avtalslagen (AvtL) om oskäliga avtalsvillkor och därmed jämkas. För att kunna utreda om ni med framgång kan angripa avtalet med hänvisning till 36 § AvtL skulle jag dock behöva veta mer om avtalets innehåll i övrigt och hur det är formulerat. Dessutom ska det nämnas att ett avtal mellan Västkustkök och entreprenören inte kan få bindande verkan mot er, förutsatt att ni inte accepterat det aktuella tillägget i avtalet med Västkustköp. Beroende på vad som står i de olika avtalen kan ni med hänvisning till ovanstående därför eventuellt bestrida den aktuella startkostnaden.

Jag hoppas att det var svar på er fråga. Har ni fler frågor är ni varmt välkomna att ställa fler.

Ludvig MontanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”