Vilket lands lag gäller vid en skilsmässa?

Hej,

Jag undrar om jag och min man, som båda är svenska men boende på Malta sedan 12 år tillbaks, lyder under svensk eller maltesisk lag när det gäller reglerna för en skilsmässa. Tack för hjälpen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har valt att dela upp frågan genom att skilja på behörig domstol för skilsmässan och tillämplig lag avseende förmögenhetsförhållandet. Eftersom Malta ingår i EU kommer EU-rätt bli delvis tillämplig i detta fall.

Behörig domstol

Enligt Bryssel II – förordningen artikel 3 ska talan om skilsmässa enligt huvudregeln prövas i den stat där ni har hemvist, d.v.s. i Malta. Maltesisk domstol är därför behörig att pröva talan om skilsmässan.

Tillämplig lag

När det gäller makars förmögenhetsförhållanden i internationella frågor styrs tillämplig lag utav lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (här förkortad LIMF).

Under förutsättning att ni inte har avtalat om tillämplig lag (se annars 3 § LIMF om avtal om tillämplig lag) gäller enligt 4 § LIMF att den lagen i den stat där ni som makar tog hemvist när ni gifte sig blir tillämplig. Enligt andra stycket följer dock att om båda makar senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, ska den statens lag tillämpas istället. Detta innebär att maltesisk lag blir tillämplig eftersom ni bott där i minst två år.

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”