Vilket lands lag gäller vid en skilsmässa?

2017-10-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag undrar om jag och min man, som båda är svenska men boende på Malta sedan 12 år tillbaks, lyder under svensk eller maltesisk lag när det gäller reglerna för en skilsmässa. Tack för hjälpen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har valt att dela upp frågan genom att skilja på behörig domstol för skilsmässan och tillämplig lag avseende förmögenhetsförhållandet. Eftersom Malta ingår i EU kommer EU-rätt bli delvis tillämplig i detta fall.

Behörig domstol

Enligt Bryssel II – förordningen artikel 3 ska talan om skilsmässa enligt huvudregeln prövas i den stat där ni har hemvist, d.v.s. i Malta. Maltesisk domstol är därför behörig att pröva talan om skilsmässan.

Tillämplig lag

När det gäller makars förmögenhetsförhållanden i internationella frågor styrs tillämplig lag utav lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (här förkortad LIMF).

Under förutsättning att ni inte har avtalat om tillämplig lag (se annars 3 § LIMF om avtal om tillämplig lag) gäller enligt 4 § LIMF att den lagen i den stat där ni som makar tog hemvist när ni gifte sig blir tillämplig. Enligt andra stycket följer dock att om båda makar senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, ska den statens lag tillämpas istället. Detta innebär att maltesisk lag blir tillämplig eftersom ni bott där i minst två år.

Anna Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?