Vilket lands lag gäller vid äktenskapskillnad?

Om man som svensk gifter sig i USA med en amerikansk medborgare, vilket lands lagar gäller vid en eventuell skilsmässa?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilket lands reglering som gäller vid en skiljsmässa där en svensk man gifte sig i USA med en amerikansk medborgare. Det framgår inte vart paret har hemvist, och därför kommer jag att besvara frågan utifrån att paret har hemvist i Sverige. Viktigt att nämna är att hemvisten är avgörande för vilket lands lag som aktualiseras. 

När man som svensk gifter sig med någon utanför EU aktualiseras lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL)

Svensk reglering aktualiseras för svensk medborgare bosatt i Sverige
I enlighet med IÄL 1 kap 7 § ska ett äktenskap som ingåtts utomlands även erkännas i Sverige, under förutsättning att äktenskapet är giltigt i det land där det ingicks. Är äktenskapet att anse som giltigt kan man som svensk medborgare och bosatt i Sverige få ansöka om äktenskapsskillnad prövad i svensk domstol och enligt svensk lag, i enlighet med IÄL 3 kap 2 § och 4 §. Det innebär att äktenskapsbalken (ÄktB) aktualiseras. 

Ansökan om äktenskapsskillnad
Utgångspunkten i ÄktB är att båda makarnas samtycke inte krävs för att kunna skilja sig, utan den ena maken kan själv ansöka om äktenskapsskillnad (skiljsmässa) hos Tingsrätten. Om det endast är den ena maken som skriver under ansökan om äktenskapsskillnad kan skiljsmässan fastställas först efter 6 månaders betänketid enligt ÄktB, enligt ÄktB 5 kap 2 §. Efter att de 6 månaderna passerat måste den make som ansökte om äktenskapsskillnad framställa ett nytt yrkande inom 1 år för att en dom ska kunna meddelas, enligt ÄktB 5 kap 3 §

För att ansöka om äktenskapsskillnad är det möjligt att vända sig till sin kommuns Tingsrätt för att lämna eller skicka in en stämningsansökan. En rekommendation är att vända sig till en advokatbyrå för att få ett ombud som hjälper till i förfarandet med skiljsmässa, bodelning och för kontrakt med eventuellt amerikanskt motpartsombud. 

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline. 

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”