Vilket lands lag gäller när vi skiljer oss, om vi gifte oss i Egypten?

2019-12-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga, om jag är gravid och väntar barn med en icke svensk medborgare, han är från Egypten (gifta på papper i Egypten)och vi bor i Dubai, och mitt barn blir Svensk medborgare då jag kommer att ansöka om det direkt. I framtiden om vi inte skulle komma överens och skiljer oss vilken lag gäller då? Kommer jag kunna ha mitt barn i Sverige med mig? Hur går det till då?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i svaret att utgå från hur möjligheterna att skilja er i Sverige ser ut då det är den svenska rättsordningen som jag har koll på. Hur möjligheterna att skilja sig ser ut i Egypten alternativt Dubai vet jag dessvärre inte.

Vilken lag gäller om du och din man skiljer er?

I den här delen av frågan kommer jag att utgå från lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.

Det finns möjlighet för er att skilja sig i Sverige om:

1. Äktenskapet är att se som giltigt i Sverige, vilket det är om det ses som giltigt i Egypten, 1 kap 7 §.
2. Det inte föreligger något äktenskapshinder som skulle ogiltigförklara äktenskapet, exempelvis att äktenskapet ingåtts under tvång eller att någon av er var under 18 år vid äktenskapets ingående, 1 kap 8 a §.
3. Du som är svensk medborgare tidigare har varit bosatt i Sverige, 3 kap 2 §.

Kommer du kunna ta med dig ditt barn till Sverige?

I denna delen av frågan kommer jag att utgå från lag om svenskt medborgarskap.

Barn som föds i utlandet och har minst en förälder som är svensk medborgare blir automatiskt svensk medborgare, 2 §. Du kommer att behöva kontakta Skatteverket för att registrera barnet i Sverige. Det krävs för att barnet ska få ett svenskt personnummer. Hur detta närmre går till kan du läsa om på Skatteverkets hemsida.

För att kunna ta sig till Sverige från Dubai behöver ditt barn ha ett pass. Om du vill ansöka om svenskt pass till barnet från utlandet ska du kontakta den svenska ambassaden i Förenade Arabemiraten. Kontaktuppgifter till ambassaden hittar du här.

Sammanfattning

Om kriterierna ovan är uppfyllda kommer svensk lag att vara tillämplig om du och din man vill skilja er i framtiden. Vidare kommer ditt barn automatiskt att bli svensk medborgare vid födseln då du är svensk medborgare, men för att hen ska få ett svenskt personnummer måste du anmäla födelsen till Skatteverket. För att barnet ska få ett svenskt pass måste du kontakta den svenska ambassaden.

Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (925)
2020-07-10 Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (81800)