Vilket lands domstol ska döma i mål om skilsmässa?

Kan vi skiljas I finland ?

Jag är svensk medborgare och gifte mig med med en thailänsk medborgare. Vigseln ägde rum i thailand. Jag och bodde i Sverige när vigseln ägde rum.

Sen flyttade vi till finland tillsammans.

Jag bodde där tillsammans i 11 månader och

Nu bor jag i Sverige igen och min fru bor kvar i finland.

Kan min fru lämna in en enskild ansökan i finland ? Eller måste vi göra en gemensam ansökan. ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom att detta är en fråga som rör internationell familjeprocessrätt, så måste vi gå till till EU-rätten och Bryssel II-förordningen för att se vilket lands domstol som har rätt att döma i ett mål om skilsmässa.

Bryssel II-förordningen är tillämplig på familjerättsliga frågor, ex. frågor om skilsmässa och vårdnad om barn (artikel 1.1a)). Behörigheten att döma i frågor om skilsmässa tillkommer domstolen i det landet där makarna senast hade sin gemensamma hemvist, om en av dem fortfarande är bosatt där (artikel 3.1a) p. 2).

Enligt svensk rätt menas att någon har hemvist i ett visst land, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och övriga omständigheter kan anses som stadigvarande (lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 7 kap. 2§).

I ditt fall

Eftersom att ni gemensamt flyttade till Finland efter att ni gift er och sammanbodde där under 11 månaders tid, torde Finland vara eran senaste gemensamma hemvist. Det betyder att finsk domstol enligt bestämmelserna ovan är behörig att döma i frågan om eran skilsmässa, trots att du numera bor i Sverige.

Varje make har ensam rätt att begära skilsmässa. Det är således tillräckligt att din fru lämnar in ansökan om skilsmässa i Finland.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”