Vilket lands domstol ska döma i mål om skilsmässa?

2017-10-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag ingick äktenskap med en man från Frankrike för fem år sedan. Vi har aldrig bott ihop och jag har min hemvist här i Sverige och är svensk medborgare. Vi äger ett sommarhus ihop i Frankrike och har inga barn. Franska advokater visar inget intresse av att företräda mig vid en skilsmässa. Kan jag ansöka om skilsmässa i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår dig rätt så har din man ett franskt medborgarskap och ni har under eran tid som gifta inte haft någon gemensam hemvist.

Eftersom att detta är en fråga som rör internationell familjeprocessrätt, så måste vi gå till till EU-rätten och Bryssel II-förordningen för att se vilket lands domstol som har rätt att döma i ett mål om skilsmässa.

Bryssel II-förordningen är tillämplig på familjerättsliga frågor, ex. frågor om skilsmässa och vårdnad om barn (artikel 1.1a)). Rätten att döma i frågor om skilsmässa tillkommer domstolen i det landet där antingen svaranden (din man) har sin hemvist eller där sökanden (du) har sin hemvist, om sökanden varit bosatt där i mer än 1 år innan ansökan om skilsmässan (artikel 3.1a) p.3 och p.5).

I ditt fall har alltså både den franska och svenska domstolen behörighet att döma i frågan om eran skilsmässa.

Hur bestäms då vilken domstol som faktiskt ska komma att döma i frågan?

Om två länders domstolar har rätt att döma i frågan, bestäms detta genom race to court- principen eller genom forum shopping- principen. Den förstnämnda principen innebär att den som väcker talan om skilsmässa först, får då också välja vid vilken domstol som frågan ska avgöras. Den andra principen innebär att man får välja vilken av domstolarna man vill väcka talan vid, baserat på vart man tror sig få det bästa resultatet.

I ditt fall kan du alltså välja att väcka talan i svensk domstol, om din man inte redan ansökt om skilsmässa i fransk domstol. Om han har gjort det gäller som sagt race to court- principen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?