Vilket ekonomiskt ansvar har en syssloman i en ideell förening?

Vilket ekonomiskt ansvar har en syssloman i en ideell förening?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen direkt tillämplig lagstiftning

Som du möjligtvis själv märkt är ideella föreningar speciella i det avseendet att de, olikt andra typer av associationer, såsom exempelvis handelsbolag och ekonomiska föreningar, saknar direkt tillämplig lagstiftning.

Sysslomän i en ideell förening har som regel inget ekonomiskt ansvar

I en ideell förening bär en syssloman som regel inget personligt betalningsansvar för föreningens skulder.

Det skulle visserligen kunna finnas en möjlighet till ansvarsgenombrott, dvs. när ansvaret övergår från föreningen till den enskilda sysslomannen, om en syssloman på ett illojalt sätt utnyttjat den ideella föreningen till skada för en utomstående tredje man, men något sådant fall känner jag inte till.

Sedan får man även ha i åtanke att ideella föreningar inte kan användas för ekonomisk verksamhet till främjande av medlemmarnas ekonomiska intressen, varför det är svårt att tänka sig fall där ansvarsbrott skulle kunna bli aktuellt.

Däremot kan en syssloman tvingas stå personligt ansvarig för obetalda skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen, vilket får anses rimligt och ganska självklart.

Sysslomäns skadeståndsansvar gentemot föreningen

Något som borde förefalla självklart är att sysslomän, även om de inte bär något personligt ansvar för föreningens skulder, kan bli skadeståndsskyldiga gentemot en ideell förening, om de agerar uppsåtligt eller oaktsamt och därigenom orsakar föreningen ekonomisk skada.

Till skillnad från det personliga ansvaret kräver skadeståndsansvaret att föreningen måste lyckas bevisa att ekonomisk skada rent faktiskt uppkommit, vilket har visat sig vara ganska svårt.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en god start på veckan!

Har du fler funderingar är du välkommen att kommentera direkt i tråden, eller ställa en ny fråga på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000