FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/09/2016

Vilket efternam kommer vårt kommande barn få?

Hej, om tre månader så blir jag pappa för tredje gången. Mitt andra barn med nuvarande sambo. Vi är inte gifta men sammanboende. Och är på vippen att separera innan barnets födsel. Vårt gemensamma barn som är fyra år har mitt efternamn. Utifrån 2st i Namnlag (1982:670) så verkar det självklart att det nya barnet också det får mitt efternamn. Eftersom hens syskon bär det. Kruxet kommer i 3st där det anges att om andra stycket inte är tillämpligt så får barnet det namn som anmäls till Skatteverket senast tre månader efter födseln. Min fråga är vilka skäl som skulle föreligga för att 2st inte skulle vara det enda alternativet? Kan separation vara ett sådant skäl? Eller att mamman inte går med på delad vårdnad? Eller att faderskapstest inte har genomförts och att jag är bekräftad som fader?

Tacksam för vägledning.

Med vänlig hälsning "orolig"

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du själv skriver regleras den här typen av frågor i namnlagen. Eftersom du skriver att du och det kommande barnets mamma inte har samma efternamn är 1§ första stycket inte tillämpligt. I 1§ andra stycket framgår att barnet automatiskt får det efternamn som det senaste syskonet bär under förutsättning att 2 kriterier är uppfyllda. 1) Syskonet är det kommande barnets helsyskon, 2) det senaste syskonet står under gemensam vårdnad av föräldrarna.

Av din beskrivning av situationen framgår det att ert nuvarande enda gemensamma barn bär ditt efternamn. Under förutsättning att du och din sambo har gemensam vårdnad om ert nuvarande gemensamma barn kommer alltså andra stycket gälla och ert kommande barn kommer automatiskt få ditt namn eftersom hens syskon bär det namnet. Någon anmälan till skatteverket behöver inte göras i detta fall.

Om det skulle vara så att du och din sambo inte har gemensam vårdnad om ert gemensamma barn kommer andra stycket inte gälla (kriterium 2 är då inte uppfyllt). Då framgår av tredje stycket att barnets vårdnadshavare ska anmäla det nyfödda barnets efternamn till skatteverket inom tre månader från födseln. Om du och barnets mamma har gemensam vårdnad om barnet måste ni komma överens om det nyfödda barnets efternamn eftersom anmälan måste göras tillsammans. Kommer ni inte överens om det nyfödda barnets efternamn inom tre månader kommer barnet automatiskt att få mammans efternamn.

Eftersom du och barnets mamma inte är gifta kommer det nyfödda barnet stå under ensam vårdnad av mamman från och med födseln. För att ni ska få gemensam vårdnad om barnet krävs att ni anmäler detta till skatteverket i samband med att faderskapet fastställs genom socialnämnden i er kommun, detta framgår av 6:3 första stycket föräldrabalken (FB) och 6:4 andra stycket FB. Av 1§ fjärde stycket namnlagen framgår dessutom att om faderskapet inte fastställts inom tre månader från barnets födsel får barnet automatiskt mamman efternamn.

Sammanfattningsvis – det nyfödda barnet kommer automatiskt få samma efternamn som barnets senaste helsyskon under förutsättning att helsyskonet står under gemensam vårdnad av dig och din sambo. I annat fall krävs att det görs en anmälan till skatteveket om barnets efternamn inom tre månader från födseln. För att du som barnets pappa ska kunna påverka valet av efternamn krävs i dessa fall att du har faderskapet bekräftat samt har vårdnad (ensam eller gemensam) över barnet inom tre månader från barnets födsel. Om ni har gemensam vårdnad om barnet måste ni vara överens om valet av efternamn. Kommer ni inte överens om valet av efternamn eller om faderskapet inte fastställs inom tre månader kommer barnet automatiskt få mammans efternamn.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?