Vilket ansvar har styrelseledamöter i en ideell förening?

Vilket ansvar har en styrelsemedlem i en ideell förening. Föreningen driver även ett kafé/restaurang, som har gått med förlust?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ideella föreningar regleras inte i någon särskild lag till skillnad från andra associationer som t.ex. aktiebolag och handelsbolag. Viss vägledning hämtar man emellertid från lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (nedan förkortat EFL), medan andra riktlinjer utvecklats i praxis.

Av praxis följer att när medlemmarna beslutat om att bilda en ideell förening och antagit stadgar bildar de en egen juridisk person, d.v.s. föreningen får en egen rättskapacitet och kan exempelvis ingå avtal med andra juridiska eller fysiska personer och även ställas inför rätta i domstol. Ett ytterligare krav för att en ideell förening ska betraktas som en juridisk person är att det finns en styrelse som består av minst tre styrelseledamöter (1 kap. 3 § EFL). Är dessa krav uppfyllda är det själva föreningen som ska svara för eventuella skulder som uppkommer, och detta även med föreningens egna medel. Utgångspunkten är alltså att föreningens medlemmar, liksom de medlemmar som är verksamma som styrelseledamöter, inte blir personligt betalningsansvariga. Uppfyller föreningen däremot inte ovan nämnda krav på en juridisk person är det istället de medlemmar som ingått avtal eller ådragit sig skulder (som ofta är styrelseledamöter) som själva riskerar att krävas på pengar.

Ett annat undantag från huvudregeln är att styrelseledamöter (och eventuellt andra föreningsföreträdare) kan bli skadeståndsskyldiga om de genom uppsåt eller oaktsamhet orsakat föreningen en ekonomisk skada (se 21 kap. 1 § EFL.) Detsamma gäller om dessa underlåtit att betala eller redovisa skatter och avgifter till det allmänna (se 59 kap. 12–15 §§ skatteförfarandelagen). Något av dessa undantag verkar dock inte vara aktuellt i just ditt fall.

Sammanfattningsvis gäller att medlemmarna i en ideell förening inte blir personligt betalningsansvariga om föreningen bildats och bedrivits på ett korrekt vis. Mitt råd är att du kontrollerar så att detta stämmer – i sådana fall har du ingenting att oroa dig över.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elin RidegRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”