Vilket ansvar har man för sin makes/makas skulder?

2020-02-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min ex man begär att jag ska betala hälften utav ett lån som han tog under tiden vi va gifta. Jag står inte på det lånet, inte som medlånetagate heller.Han betalade en summa på en räkning som jag hade då. Men han gav mig den summan.Vi har inga papper på att jag tex ska betala det beloppet heller. Men nu kräver han hälften av hela hans lån. Måste jag betala hälften av hans lån som han tog när vi va gifta? Han vägrade bodelning när vi separerade. Så det är inte aktuellt heller. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket ansvar som finns för skulder inom ett äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). I 1 kap. 3 § ÄktB framkommer det att varje make ansvarar själv för sina egna skulder, vilket innebär att den andre maken inte är skyldig att betala av t.ex. ett lån som denne inte står på eller är medlånetagare till. Hade du också stått på lånet som din make tagit skulle han kunna haft s.k. regressrätt mot dig om han betalat av din halva av lånet, vilket du kan läsa mer om i målet HovR T 2201-14, dom 2015-06-15 på s. 9-10.

Så är dock inte fallet i din situation, vilket innebär att din ex man inte kan kräva att du ska betala av ett lån du inte står på eller är medlånetagare till.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (885)
2020-03-31 Bodelning under betänketid trots kvarsittningsrätt
2020-03-28 Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-26 Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-25 Betänketid och bodelning vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (78698)