FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar, arbets-givare/tagare30/05/2018

Vilket ansvar har en arbetstagare för skada på tjänstemobil?

https://lagen.nu/1972:207#K4P1S1Hej, min dotter har arbetat på ett litet företag i 1,5 år där hon haft en tjänstemobil med företagsabonnemang. Hon har nu sagt upp sig och arbetsgivaren kräver då att hon ska betala för en glasreparation, då det blivit en repa vid linsen och de själva inte har någon företagsförsäkring.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om den här typen av ersättning behandlas i skadeståndslagen.

I första hand gäller eventuella avtal och kollektivavtal om dessa behandlar den aktuella frågan 1 kap. 1 § skadeståndslagen. Även muntliga avtal mellan din dotter och arbetsgivaren gäller. I mitt svar nedan redogör jag för vad som gäller i det fall att frågan inte har reglerats i avtal.

När arbetsgivare kräver att din dotter ska betala för skadan på telefonen så menar arbetsgivaren i juridisk mening att din dotter skulle ha ett skadeståndsansvar för den skada som uppkommit.

Arbetsgivarens ansvar

I det fall att repan har uppkommit i tjänsten är din dotter troligtvis inte skadeståndsansvarig. Enligt 4 kap. 1 § SkadestL är en arbetstagare endast ansvarig för skada som uppkommer i tjänsten i det fall det finns synnerliga skäl för det.

Vad som räknas som i tjänsten är typiskt sett om skadan uppstår på arbetsplatsen, under arbetstiden eller i nära anslutning till arbetet, så länge din dotter inte har gjort något som uppenbart inte har att göra med hur arbetet utförs att göra.

För att synnerliga skäl ska vara uppfyllt krävs ganska mycket. Så länge din dotter inte repat telefonen avsiktligt eller hanterat telefonen på ett extremt vårdslöst sätt som uppenbart medför en risk för att en sådan skada kan uppstå så borde det inte finnas några sådana synnerliga skäl.

Sammanfattningsvis ska arbetsgivaren som utgångspunkt ansvara för skadan och inte din dotter så länge den uppstått i tjänsten. Om din dotter förväntas kunna svara på telefonen, eller hålla koll på den utanför arbetstiden, så kan även skador som skett i samband med att hon har behövt ha med sig telefonen räknas som att de uppkommit i tjänsten.

Arbetstagarens ansvar i annat fall

Så länge skadan uppstått i tjänsten gäller alltså som utgångspunkt att arbetsgivaren ansvarar. Om skadan uppstått utanför tjänsten så innebär inte det att din dotter automatiskt är skadeståndsskyldig. För att hon ska vara skyldig att betala krävs alltså dels att skadan inte uppkommit i tjänsten, och dels det som jag kommer redogöra för nedan.

För att din dotter ska vara skadeståndsskyldig krävs enligt 2 kap. 1 § SkadestL att repan ska ha orsakats av att hon varit oaktsam.

Oaktsamhet kan vara fallet antingen om det finns ett avtal mellan din dotter och arbetsgivaren om hur telefonen ska hanteras, och hon har brutit mot det, eller om hon gjort något innebär en större risk för att telefonen skadas än nödvändigt.

För skadeståndsskyldighet ska den oaktsamma handlingen dessutom ha orsakat skadan. Att din dotter exempelvis är slarvig vid ett tillfälle och mobilen går sönder vid ett annat innebär inte skadeståndsskyldighet.

Det är heller inte otänkbart att telefonens repa endast ska ses som normalt slitage som uppkommer över tid. I sådana fall ska din dotter inte anses ha orsakat skadan genom oaktsamhet. Avgörande för den bedömningen skulle exempelvis kunna vara repans storlek samt övriga skador på mobilen som skulle kunna indikera att repan uppstod vid en särskild händelse.

Slutsats

Förutsatt att frågan inte reglerats i något avtal så är din dotter endast skyldig att ersätta skadan om alla följande punkter stämmer in på hur telefonen har skadats.

1. Skadan orsakades av oaktsamhet.

2. Skadan uppstod inte i tjänsten, eller det finns synnerliga skäl för att hon ska ersätta skadan.

Lycka till med ditt ärende!

Daniel Vetterfalk StrömbladRådgivare
Hittade du inte det du sökte?