Vilken tidpunkt ska användas för beräkning - dödsdagen eller skiftesdagen?

Testamentets lydelse är "vid uträkning av laglotter fastigheten skall upptagas endast till taxeringsvärdet". Testamentet har inte klandrats hos Tingsrätt. Är den tillämpliga summan, när skiftet kommer till stånd, senaste taxeringsvärdet.

Som hälftenägare av bostaden och eftersom jag inte kan sälja bostäderna innan skifte genomförts och jag således ska förvalta dessa för dödsboets (min make) räkning, skall väl dödsboet belastas med hälften av kostnaderna som uppstått.

Om av Tingsrätt utsedd skiftesman meddelat att tvångsskifte ska ske och uppgett det sista datum då uppgifter ska vara inkomna, för att ett skifte därpå ska ske, skall då krav inkomna efter detta datum beaktas.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Reglerna om arv, bouppteckning och skifte finns i ärvdabalken (ÄB). När någon avlider ska det ske en bouppteckning inom tre månader från dödsfallet vari den avlidnes tillgångar och skulder ska antecknas som de var vid dödsfallet (20 kap. 4 § ärvdabalken). En fastighets värde beräknas således initialt till det värde den hade på dödsdagen, däremot kan lång tid förflyta mellan dödsfallet och arvskiftet vilket kan motivera en ny värdering beträffande vissa tillgångar för skiftet. Därför brukar man utgå från marknadsvärdet på skiftesdagen när dödsboets egendom fördelas och inte värdet som angetts i bouppteckningen. Enligt samma princip bör du, precis som du själv skriver, utgå från taxeringsvärdet vid arvskiftet.

I samband med att din make avled utgår jag från att en bodelning upprättades i vilken era tillgångar och skulder antecknades. Skulder och tillgångar för din make ska sedan ha antecknats i bouppteckningen. För skulder hänförliga till dödsboet ska medel från dödsboet användas, likväl till dess förvaltning. Dessa har du inget personligt ansvar för. Om nya skulder eller tillgångar framkommer efter bouppteckningen måste en tilläggsbouppteckning göras.

Om det finns ett sista datum av utsedd skiftesman avseende tvångsskifte torde det gälla som just ett sista datum. Finns det ett datum bör du inte vara skyldig att beakta uppgifter inkomna därefter. För det fall att någon är missnöjd med tvångsskiftet finns det i sådana fall en möjlighet att klandra skiftet (23 kap. 5 § ÄB). Om någon inkommit med uppgift efter sista datumet får vederbörande i sådana fall klandra skiftet och försöka göra gällande sin uppgift, vilket torde vara svårt om det finns ett sista datum när det skulle vara inlämnat.

Det är inte ovanligt att det uppkommer tvister rörande fördelning av arv. Ofta vill alla efterlevande ha så mycket som möjligt, vilket tyvärr har en förmåga att krocka. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som kan hjälpa dig vidare och även företräda dig i en eventuell tvist. Om du är intresserad av att anlita en jurist från Lawlines juristbyrå för ändamålet, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”