Vilken skyldighet har jag att låta mitt barn bo hos mig?

2020-01-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejMin dotter är 19 år fyller 20 i okt mitt x är skitarg på mig för jag har hyrt ut på några månader hennes rum för min dotter är i Asien några månader Vi separerade 2016 ho.n har bott 1 v hos mig o 1 v hos sin pappa .När hon kommer hem från Asien i april så bor hon hos sin pappa det gäller 2 1/2 mån se kan hon bo hos mig igen . Han är jätte arg på mig för jag ej har diskuterat att hyra ut hennes rum allt detta säger min dotter när vi pratas vid .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på LawLine med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller nu när du har hyrt ut din dotters rum så att hon inte kan bo hos er föräldrar varannan vecka. Jag förstår det även som att din dotter inte går i skola. De aktuella bestämmelserna finns i 6 kap. och 7 kap. Föräldrabalken (FB).

Vilken skyldighet har jag att låta mitt barn bo hos mig?

Föräldrar är i regel vårdnadsskyldiga sina barn, vilket omfattar barnets personliga förhållanden som hälsa, försörjning och boende (6 kap. 2 § andra stycket). Denna vårdsskyldighet gäller tills barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att du inte är skyldig att vårda din dotter som är 19 år.

Föräldrar är även underhållsskyldiga för sina barn, vilket omfattar mat, kläder, boende och liknande (7 kap. 1 § första stycket FB). Denna skyldighet gäller dock bara som huvudregel till dess att barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Om barnet fortfarande går i skola, exempelvis gymnasiet, så kan underhållsskyldigheten förlängas till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Detta innebär för din del att om din dotter hade gått på gymnasiet, så kan du vara underhållsskyldig för henne.

Sammanfattning

Eftersom du varken är skyldig att vårda eller bidra till underhåll av din dotter, så finns det inte heller någon skyldighet för dig att låta dottern bo hos dig. Detta innebär att ditt ex egentligen inte kan tvinga dig att ta hand om dottern, och att du heller inte strikt juridiskt har en skyldighet att diskutera med den andra förälder. Ofta är det dock bäst att samarbeta.

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3543)
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?
2020-11-21 Återkallelse av framtidsfullmakt och subsidiära fullmaktshavare
2020-11-20 Äger makar allt tillsammans?
2020-11-14 Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar

Alla besvarade frågor (86486)