Vilken rätt har särkullbarn till giftorättsgods om den andra makan inte har några egna bröstarvingar?

2020-07-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Vilken rätt har särkullbarn till giftorättsgods om den andra makan inte har några egna bröstarvingar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken, som följande kommer att benämnas som ÄB. Jag kommer även att referera till äktenskapsbalken som kommer att benämnas som ÄktB.

När föräldern till särkullbarnet går bort sker först en bodelning mellan den avlidne maken/makan och den efterlevande makan (9 kap. 1 § ÄktB). Efter bodelningen ska nu den avlidna makens/makans dödsbo bestå av hälften av all giftorättsgods från äktenskapet. Det som efter bodelningen hamnar i den avlidnes dödsbo går sedan direkt till särkullbarnet eftersom särkullbarn har rätt att få ut sitt av direkt. Särkullbarn kan dock alltid avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande makan. ( 3 kap. 1 § 1 st. ).

Vidare har den efterlevande makan alltid rätt att, efter bodelningen, få ut ett värde som motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet (3 kap. 1 § st 2 ÄB). År 2020 motsvarar detta ett värde på ca 189 000 kr.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1141)
2021-02-28 Fördelning av arv
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn
2021-02-14 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (89853)