Vilken rätt har min makes tidigare barn att få arv?

2020-07-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Jag är gift med min man i 20 år. Vi har inga gemensamma barn. Min man har 2 barn fram första äktenskap. Jag vet att hans barn ha rätt att ärva efter honom om han gå bort. Vi har kolonistuga som vi byggd tillsammans men den står på hans namn. Min man har också besparingar på sitt bankkonto som han behåller ifall vi ska göra större inköp eller till akut tillfälle. Jag undrar om de ska bara få hälften av det som vi egentligen äger tillsammans och även pengar. Jag som jobbar betalar alla räkningar och köper nästan allt till hushåll så att han kan spara sin pension.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När din make går bort kommer det först att ske en bodelning ert giftorättsgods kommer delas lika mellan dig och din make (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det innebär att bland annat kolonistugan, de pengar som var och en av er har sparade samt annan egendom som inte är enskild egendom kommer att läggas ihop i en pott som sedan delas lika mellan er. Den del av giftorättsgodset som tillfaller din make kommer direkt att ärvas av hans två barn (3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken) såvida barnen inte väljer att avstå sin rätt till att få ut sitt arv direkt. (3 kap. 9 § Ärvdabalken). Den del som tillfaller dig genom bodelningen har din makes tidigare barn ingen rätt att ta del av.

Vänligen,

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86935)