Vilken rätt har jag till min makes egendom vid bodelning?

2021-02-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min fd make lånade ut 3.000.000:- från sitt företag till ett annat företag innan vår skilsmässa, vi hade inget äktenskapsförord. Vilken rätt har jag att kräva min del av det? Vi har inte gjort någon bodelning än. Lånet har inte börjat återbetalas än.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken rätt har jag till min makes tillgångar vid skilsmässa?

Av 1 kap 3 § äktenskapsbalken (hädanefter förkortat ÄktB) framgår att huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Det är först vid bodelning som det blir aktuellt att dela upp tillgångarna mellan makarna (9 kap 1 § ÄktB).

Allting som makarna äger blir giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, så vida det inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Av frågan framgår inte att företaget eller andra tillgångar är enskilda, så jag kommer att utgå ifrån att allting är giftorättsgods. Därmed ska all egendom ni äger ingå i bodelning (10 kap 1 § ÄktB).

Skulder dras av från respektive makes giftorättsgods (11 kap 2 § ÄktB). Om din make lånat ut pengar kommer dessa att räknas av från hans del på giftorättsgodset. Om vi antar att företaget är värt 5 miljoner kronor, och din make lånat ut 3 miljoner från företaget så kvarstår ett värde på 2 miljoner kronor. Dessa 2 miljoner kronor (värdet på företaget efter att lån dragits av) kommer att tas med i bodelningen och du har rät till hälften när värdet på er egendom satts ihop (11 kap 3 § ÄktB).

Om lånet har ränta till exempel, kommer du att ha rätt på avkastning av denna ränta fram till dess att bodelningen är klar.

Sammanfattning

Vid äktenskapsskillnad och bodelning har man rätt till anspråk på hälften av egendomen som ska bodelas. Det innebär att om du och din make skiljer dig många år framåt, och lånet betalas tillbaka, så kommer det att ingå i er bodelning. Om ni däremot skiljer er innan lånet är betalt, kommer du ändå att ha rätt till företagets värde minus lånet.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96471)