Vilken pension ingår i bodelningen?

2020-06-23 i Bodelning
FRÅGA
Hur vet jag vilken del av min pension som ska ingå i bodelningen? Jag uppfattar det som enbart mitt privata pensionssparande medans min man anser att han har rätt till hälften av all min pension.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Pension kan bestå av allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.

Vilken pension ingår i bodelningen?

Den allmänna pensionen (och premiepensionen) ingår inte i bodelningen.

Huruvida tjänstepensionen ingår i bodelningen eller ej är beroende av vem som äger den och på vilket sätt arbetstagaren har rätt att förfoga över den. Om arbetsgivaren äger försäkringen är pensionsrättigheten normalt sätt inte överlåtbar och ska då inte ingå i bodelningen. Om arbetstagaren äger sin egen tjänstepension och arbetsgivaren endast betalar för premierna bör den jämställas med privat pensionsförsäkring och ingå i bodelningen.

Som huvudregel ska det privata pensionssparandet ingå i bodelningen om det inte skulle vara oskäligt med hänsyn till makarnas respektive ekonomiska förhållande.

Om ni har ett upprättat äktenskapsförord där ni anordnat på annat sätt än ovan är det gällande förutsatt att äktenskapsförordet är giltigt.

Sammanfattning

Den allmänna pensionen ingår som huvudregel inte i bodelningen, tjänstepensionen kan ingå beroende på arbetstagarens förfoganderätt över den, och privat pensionssparande ska som huvudregel ingå. Observera att annat kan gälla om ni förordnat om annat i ett äktenskapsförord. Makarna kan också komma överens om att exempelvis privat pensionssparande ska undantas från bodelningen om båda är överens.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2708)
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?
2021-01-13 Måste sambor upprätta bodelning?
2021-01-13 Vad händer med ett hus som jag ensam äger vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88087)