Vilken påföljd kan man få för bedrägeri?

2021-03-04 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan!Jag har blivit anklagad för bedrägeri, att det gäller ca 30000 :- mellan tiden höst -16 - vår 17. Nu undrar jag vad det kan ge för straff för sådant?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bedrägeri av normalgraden kan ge fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Böter finns inte med på straffskalan för bedrägeri av normalgraden. Ringa bedrägeri kan ge böter eller fängelse i högst sex månader, och grovt bedrägeri kan ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 2 och 3 § BrB). Ringa bedrägeri rör sig vanligen om mindre summor, exempelvis att springa från notan på en restaurang eller att inte köpa biljett på tåget. Eftersom du skriver att det rör sig om en summa på 30 000 kr utesluter jag därför att det rör sig om ringa bedrägeri. Om brottet ska bedömas som grovt beror bland annat på om du missbrukat allmänt förtroende, använt dig av falsk urkund (exempelvis förfalskade id-handlingar) eller om bedrägeriet avsett betydande värde (9 kap. 3 § 2 stycket BrB). Värdegränsen för grovt bedrägeri har i praxis slagits fast gå vid 5 prisbasbelopp (238 000 kr år 2021). Baserat på den information jag fått gör jag bedömningen att det rör sig om bedrägeri av normalgraden.

För bedrägeri av normalgraden är påföljden som sagt fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Hur långt fängelsestraff du kommer få beror på omständigheterna kring brottet. Exempelvis tas hänsyn till den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den du insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som du haft (29 kap. 1 § BrB). Försvårande omständigheter som talar för ett högre fängelsestraff kan exempelvis vara om du utnyttjat en ställning (t.ex. som anställd på en arbetsplats), utnyttjat någons skyddslösa ställning (t.ex. om brottet riktats mot en person med en funktionsvariation) eller om du visat stor hänsynslöshet (29 kap. 2 § BrB). Förmildrande omständigheter kan vara att brottet föregåtts av någon annans uppenbart kränkande beteende eller om du till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd (29 kap. 3 § BrB).

För att sammanfatta så är fängelsestraff den troligaste påföljden, men hur långt fängelsestraffet kommer bli är omöjligt att säga utifrån den information du uppgivit i frågan.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Ida Tylhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96382)