Vilken påföljd kan komma i fråga för 16-årig som begår försök till mordbrand?

2019-03-09 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag är misstänk för försök till mordbrand, mina frågor är vad jag kan få för straff för det? Jag är 16 år och finns inte i belastningsregistret
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då jag inte vet mer om händelsen och fallet än vad som framgår av din fråga kommer mitt svar vara någorlunda generellt för en 16-årig som begår ett sådant brott.

Vad kan man få för straff för försök till mordbrand om man är 16 år?

Som lägst kan straffet för mordbrand leda till två års fängelse och högst 8 år (13 kap 1 § brottsbalken). När det är fråga om försöksbrott ska straffet bestämmas till högst av vad som gäller för det fullbordade brottet (i ditt fall 8 år) och ska inte sättas under fängelse om lägsta straff är fängelse i 2 år (23 kap 1 § stycke 2 brottsbalken). Viktigt att notera här är att i och med din ålder så ska straffet nedsättas med ungefär 65-75 % (ungdomsrabatt). Om domstolen bestämmer att du t.ex. ska få 2 år ska straffet därefter sänkas till 6 månader.

Hur bestämmer man påföljd för ungdomar?

När man bestämmer påföljd (vilket straff personen ska få) har man som utgångspunkt att först titta på möjligheterna att döma till annat än fängelse (30 kap 4 § stycke 1 brottsbalken). Möjligheten att döma till annat än fängelse försvinner ifall brottet är av högt straffvärde (högre än 1 år vilket försök till mordbrand är), artbrott (brott riktade mot personers integritet t.ex. mord, misshandel osv) och ifall personen i fråga är tidigare dömd (vilket du inte är). Då brottet är högre än 1 år bör du enligt reglerna dömas till fängelse.

Det finns dock undantag för unga lagöverträdare. I första hand ska domstolen undersöka möjligheten att döma till sluten ungdomsvård (30 kap 5 § brottsbalken). Domstolen ska i ditt fall endast döma ut fängelse ifall det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl skulle kunna vara att domstolen efter att ha tagit hänsyn till din ålder (ungdomsrabatten) väljer att döma ut ett längre straff än 1 år. Här är det svårt för mig att säga vad domstolen kommer komma fram till.

Vilken påföljd är vanligast för ungdomar?

Då det förmodligen p.g.a din ålder inte kommer anses att synnerliga skäl föreligger finns istället alternativ såsom:

Ungdomsvård (32 kap 1 § brottsbalken) om ett sådant behov finns.Ungdomstjänst (32 kap 2 § brottsbalken) där du får utföra tjänster utan lön.

Slutsats

Jag vet som sagt inte vad som har hänt i detalj. Jag har valt att resonera på ett mer allmänt sätt.

Är det så att det blir otydligt får du gärna återkomma. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

hälsningar//

Moneeb Mohsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1024)
2019-05-22 Kan man bli dömd för brott om man använder en bengalisk eld?
2019-05-21 Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?
2019-05-17 Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter

Alla besvarade frågor (69301)