Vilken påföljd kan bli aktuell vid olovlig körning?

2021-02-14 i Påföljder
FRÅGA
Hej, i loppet av 2år har min vän idiotisk nog gjort 4st trafikbrott. 1. Rattfylla för första gången, straffet blev 1år återkallelse av körkort + dagsböter.2. Ca 3 månader åkte hon fast för olovlig körning pga körkorts kontroll , straffet blev totalt 1.5år spärrtid pga första brottet. Inga dagsböter.3. efter att spärrtiden var över tog hon om körkortet men oturligt/idiotisk nog trodde hon körde på en väg där hastigheten var mindre än vad hon körde, straffet blev av med kortet och dags böter som hon fortfarande överklagar. 4. Nu åkte hon fast igen för olovlig körning, utan att ha stört trafiken, varit vårdslös eller trafiköverträdelse. Blev endast stoppad av en civilare för körkortskontroll. Vad får hon för straff nu? Får verkligen polisen stoppa trafikanter utan anledning? Bilen försäkrad, på ställd, betald fordonsskatt, besiktad och personen som äger bilen aldrig varit dömd sedan tidigare.Tacksam för all svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När får polisen stoppa bilister?

Polisens möjlighet att stoppa bilar för att genomföra exempelvis en kontroll regleras i polislagen. Där anges att en polis bland annat har rätt att stoppa en bil om det behövs för att polisen ska kunna reglera trafiken (22 § 4 p. Polislagen). Polisen kan även stoppa en bil i syfte att kontrollera bilen eller föraren. Bilisten ska då ha med sig ett giltigt körkort som ska visas upp om polisen begär det (3 kap. 15 § Körkortslagen).

Vilka påföljder kan aktualiseras?

Det finns flera omständigheter som beaktas vid valet av påföljd när en person dömts för brott. Det är därför inte möjligt att ge ett klart svar på frågan om vilken påföljd din vän riskerar att få. Jag kan däremot redogöra för vilka omständigheter som kan beaktas vid bedömningen.

Din vän har gjort sig skyldig till olovlig körning. Enligt lag så innebär brottet olovlig körning att en person uppsåtligen kör en bil utan att ha ett körkort (3 § trafikbrottslagen). Enligt lag så kan böter utdömas. Om personen som kör bilen haft ett körkort som blivit återkallat och därefter kör bilen utan att ha körkort så kan han eller hon dock riskera fängelse i maximalt sex månader.

När domstolen ska avgöra vilken påföljd som ska utgå så beaktas bland annat försvårande och förmildrande omständigheter (29 kap. 2 § brottsbalken och 29 kap. 3 § brottsbalken). Utgångspunkten är att det finns en presumtion mot fängelse (30 kap. 4 § brottsbalken). Det betyder att domstolen, i den mån det går att undvika, i första hand ska välja en annan påföljd än fängelse. Presumtionen mot fängelse kan dock brytas. Det finns tre omständigheter som kan bryta presumtionen. För det första så är det straffmätningsvärdet. Med detta menas att presumtionen mot fängelse kan brytas om en person gjort sig skyldig till ett brott som riskerar fängelse i över ett år. För det andra så kan presumtionen mot fängelse brytas om en person gjort sig skyldig till ett artbrott. Med detta menas att det finns olika brott som anses ha en sådan karaktär att fängelse som utgångspunkt ska utdömas, ett exempel på ett sådant brott är rattfylleri. Den tredje omständigheten som kan bryta presumtionen mot fängelse är risken för återfall i brottslighet. Det är förmodligen denna omständighet som är av störst betydelse för din vän då hon tidigare gjorts sig skyldig till liknande brottslighet. Det betyder dock inte nödvändigtvis att vin vän kommer att dömas till fängelse.

Även om en person bryter presumtionen mot fängelse så kan andra påföljder aktualiseras. Om det föreligger särskilda skäl så kan påföljden tex bli villkorlig dom och samhällstjänst. Detta förutsätter att gärningsmannen samtyckt till samhällstjänsten.

När en person gör sig skyldig till trafikbrott så finns det även en risk att bilen blir förverkad (7 § trafikbrottslagen). Bilen kan nämligen förverkas om den använts vid brott enligt trafikbrottslagen, det behövs för att förebygga att gärningsmannen fortsätter begå brott och om det inte är uppenbart oskäligt att förverka bilen. När en person dömts för olovlig körning så ska man, när bedömningen om eventuellt förverkande görs, särskilt beakta om gärningsmannen tidigare dömts för liknande brottslighet. Eftersom du anger att ägaren till bilen aldrig dömts för något brott så utgår jag ifrån att bilen inte ägs av din vän. Bilen ska då enbart förverkas om ägaren till bilen också på något sätt medverkat till det brott som begåtts.

Återigen så går det inte att ge ett klart svar på frågan om vilken påföljd som din vän riskerar att få. Detta kan närmast vara en indikation på hur bedömningen kommer att göras.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96471)