FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/11/2020

Vilken påföljd blir aktuell för grovt bedrägeri?

Har en vän till mig som har utfört grovt bedrägeri på ca 100 personer beloppet tillsammans är ca 370000 kr har gjort detta pga av spelberoende men har tagit hjälp och är ostraffad sen tidigare och är ung och har heltidsjobb vad tror ni påföljden blir av detta ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För brottet grovt bedrägeri är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § BrB). Utifrån den begränsade information jag har fått i din fråga kan jag inte uttala mig om vilket straff din vän kommer få, däremot kan jag förklara generellt hur domstolen avgör vilket straff man får för ett visst brott.

En omständighet som domstolen tittar på är om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott (29 kap. 4 § BrB). Det är en försvårande omständighet som kan leda till att den tilltalade får ett högre straff än om han varit ostraffad. Eftersom du uppger att din vän sedan tidigare är ostraffad kan vi därför utesluta detta som försvårande omständighet.

Som förmildrande omständigheter kan bland annat nämnas att den tilltalade försökt begränsa skadeverkningarna av brottet, medverkat till utredningen av brottet genom att lämna uppgifter av betydelse eller kan antas bli uppsagd från anställning på grund av brottet. Dessa är några exempel på förmildrande omständigheter, du kan läsa mer om det i 29 kap. 5 § BrB.

Om din vän är yngre än 21 år ska rätten beakta hans eller hennes ungdom vid straffmätningen, och rätten får även döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet (29 kap. 7 § BrB).

Istället för fängelse kan man dömas till villkorlig dom. Som skäl för villkorlig dom ska rätten beakta om det saknas anledning att tro att den tilltalade kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § BrB). Eftersom din vän begått bedrägeri mot ca 100 personer så tror jag inte att rätten kommer döma till villkorlig dom, men det är som sagt svårt att avgöra baserat på den information jag fått. Jag finner det något mer troligt att rätten skulle kunna döma din vän till skyddstillsyn om din vän undergår behandling för sitt spelmissbruk (30 kap. 9 § BrB).

För att sammanfatta kan sägas att det är svårt att uttala sig om vilket straff din vän kommer få, men att hans unga ålder och att han tidigare är ostraffad talar för en lindrigare påföljd. Däremot talar brottets omfattning för en strängare påföljd.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”