FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/11/2018

Vilken påföljd är trolig för grovt bedrägeri?

Vad är en trolig påföljd för ett fall av grovt bedrägeri? Beloppet det rör sig om är närmare en miljon kronor. Den åtalade är tidigare ostraffad. Jag undrar även hur trovärdig ett vittne anses vara då han själv varit misstänkt fram till åtal väcktes? För hans vittnesmål kan ha en betydande roll i domen då bevisen annars består av en kedja indicier.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Straffskalan för grovt bedrägeri är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Valet av påföljd beror till stor del på hur högt straffvärde brottet bedöms ha. Om det inte finns några försvårande omständigheter utöver de som orsakade att brottet bedömdes som grovt, torde straffvärdet bestämmas till sex månaders fängelse, men vid försvårande omständigheter kan straffvärdet bli högre. Skulle straffvärdet bestämmas till ett års fängelse eller högre, bestäms påföljden troligtvis till fängelse.

Med tanke på att den åtalade är ostraffad sedan tidigare är det troligt att påföljden bestäms till villkorlig dom eller skyddstillsyn istället för fängelse om brottets straffvärde bedöms understiga ett års fängelse. En villkorlig dom eller skyddstillsyn kan i så fall kombineras med böter eller samhällstjänst.

Kort sammanfattat är alltså de troligaste påföljderna fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom, varav de sista två kan komma att kombineras med böter eller samhällstjänst. Valet mellan dem beror främst på förekomsten av försvårande omständigheter.

Din andra fråga är svår att besvara utan att veta mer om omständigheterna i ditt fall. Ett vittnes trovärdighet bedöms ofta utifrån hur sammanhängande och detaljrik deras vittnesmål är, samt vilket intryck de ger rätten vid huvudförhandlingen. Att vittnet tidigare har varit misstänkt behöver inte nödvändigtvis innebära en lägre trovärdighet.

Ett möjligt problem i sammanhanget är dock att vittnen har rätt att vägra yttra sig om omständigheter vars yppande skulle avslöja att de begått brott (36 kap. 6 § rättegångsbalken). Om vittnet har varit inblandat i brottet, kan det innebära att han inte kan lämna en tillräckligt sammanhängande och fullständig berättelse utan att avslöja sin inblandning. Det skulle kunna skada trovärdigheten i hans vittnesmål.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo