Vilken mandattid gäller för en styrelse i en bostadsrättsförening?

Hur länge kan gamla styrelsen sitta kvar efter en årsstämma i en bostadsrättsförening? En delvis ny styrelse är vald vid årsstämman.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om styrelsens mandattid finns i lag om ekonomiska föreningar.

Uppdragets längd beror både på stadgarna och ändringsanmälan till Bolagsverket

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som har bestämts i stadgarna. Mandattiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsårs och ska bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma där styrelseval hålls (7:12 LEF).

En ändring av styrelsen får dock verkan först från den tidpunkt då anmälan om registrering kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på (7:13 LEF). Det gäller både för dem som utses till nya styrelseledamöter och för styrelseledamöter som avgår.

Sammanfattning

Längden på mandatperioden för de tidigare styrelseledamöterna i din bostadsrättsförening bestäms av stadgarna, men det ska vara bestämt så att deras uppdrag upphörde vid den föreningsstämma där ni höll nytt styrelseval. Viktigt att tänka på är dock att de styrelseledamöter som avgår ändå kan hållas ansvariga för händelser i föreningen fram till att ändringsanmälan kommit in till Bolagsverket (eller fram till det senare datum som anges i ändringsanmälan). På motsvarande sätt så har inte de nya styrelseledamöterna behörighet att delta i styrelsebeslut eller företräda föreningen förrän ändringsanmälan (eller den senare tidpunkt som anges däri) inkommit till Bolagsverket.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000