Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?

2021-01-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejVilken lands lag gäller vid skilsmässa?Vi er gifta i Danmark sedan12 år tillbaka,men har bot i sverige i typ 10 årJag är dansk,min mand svensk Tack for svarMed vänlig hälsning, s
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här nedan har jag delat upp frågan genom att skilja på behörig domstol för skilsmässan och tillämplig lag avseende förmögenhetsförhållandet mellan makar. Med anledningen av att både Danmark och Sverige ingår i EU kommer EU-rätt delvis att bli tillämplig i detta fall.

Behörig domstol

Enligt Bryssel II – förordningen Artikel 3 ska talan om skilsmässa som utgångspunkt prövas i den stat där ni har hemvist, d.v.s. i Sverige. Svensk domstol är därför behörig att pröva talan om skilsmässan.

Tillämplig lag

När det gäller makars förmögenhetsförhållanden i internationella frågor styrs tillämplig lag utav lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (hädanefter förkortad LIMF).

Under förutsättning att ni inte har avtalat om tillämplig lag (se annars 3 § LIMF om avtal om tillämplig lag) gäller enligt 4 § LIMF att den lagen i den stat där ni som makar tog hemvist när ni gifte er blir tillämplig.

Enligt paragrafens andra stycket följer dock att om båda makar senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, ska den statens lag tillämpas istället. Detta innebär att svensk lag blir tillämplig (dvs. Äktenskapsbalken) eftersom ni bott här i mer än två år.

Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor/funderingar och befinner dig i behov av juridisk rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3606)
2021-04-22 Arv och testamente
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?

Alla besvarade frågor (91410)