FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/07/2022

Vilken lag gäller om lagen ändras mellan tidpunkten för brottstillfället och tiden för domen?

Hej, jag har kommit att tänka på vad som händer om straffet för ett brott ändras efter brotstillfället. Läste om ett förslag att ta bort mängdrabbaten. Så om man begår ett par brott innan mängdrabbaten tas bort vad händer då? Är det den mest lindriga lagen som gäller? Den nyaste? Den vid brostillfället?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har förstått din fråga så undrar du vilken lag som gäller om lagen ändras mellan tidpunkten för brottstillfället och tiden för domen. Nedan kommer jag att besvara din fråga. 

I lagen har det uttryckts att straffet för en brottslig gärning bestäms efter den lag som gällde vid brottstillfället (2 kap. 10 § RF och 5 § BrP). Om tillämpning av en lag som införts efter brottstillfället leder till inget eller ett lindrigare straff är det ändå den nya lagen som ska tillämpas i stället (5 § BrP). Detta ger uttryck för den lindrigare lagens princip. Den lindrigare lagens princip ska ändå inte användas om det gäller en gärning som under viss tid har varit straffbelagd på grund av då rådande särskilda förhållanden (5 § BrP). Sådana särskilda förhållanden kan exempelvis ta sikte på lagar som skapats i kristider, till exempel en lag som kriminaliserar att bryta mot vissa ransoneringsbestämmelser. Gärningar som strider mot sådana lagar ska kunna bestraffas även efter att lagen har upphört att gälla. Anledningen till det är att liknande lagar som skapas i framtiden annars riskerar att inte bli efterföljda av allmänheten (Agneta Bäcklund, Brottsbalken – En kommentar, JUNO Version 20).

Angående ditt exempel gällande ett förslag om att ta bort mängdrabatten innebär det alltså att gärningspersoner i framtiden riskerar att straffas hårdare då de begår flera brott. Om en person begår ett par brott före mängdrabatten eventuellt tas bort så ska mängdrabatten trots det användas vid bestämmandet av straffet för dessa brott. Med andra ord är det den mest lindriga lagen som gäller i huvudregel 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”