Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet

2021-06-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en bebis på 4 månader hen är svensk och bor med mig. Vi båda är svenska medborgare medans pappan är norsk och bor i Norge. Pappan jobbar och har bil medans jag är mammaledig och har inte körkort. Nu vill pappan bara för att j*vlas att vi skall åka buss, tåg och buss till närmsta grannstad till Norge en gång i månaden ca 8timmars rensat/r. Norska gränsen är nu stängd och ingen överlämning är tillåtet vid gränsen så kan inte få någon till att lämna oss där. Han vill även att jag skall betala resan dit själv trots att vi lever på existensminimum. Jag har försökt få honom att förstå att det inte är bra för dottern att resa 8h kollektivt under Corona varje månad. Har sagt att han är välkommen att komma till oss för att umgås med henne. Jag vill att de skall ha umgänge men han tänker bara på hämnd. Är jag tvingad att åka med dottern till närmsta gränsstad i Sverige och är jag tvingad att bekosta det nu under covid samt efter? Dottern har inte kunnat träffa pappan pga Norges gränsrestriktioner på 1 1/2månader. Pappan får karantän oavsett vilken stad i Sverige han reser till. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom barnet har sin hemvist i Sverige är svensk lagstiftning tillämplig. Bestämmelser om föräldraansvar och umgänge m.m. återfinns i föräldrabalken. Barnet har rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor hos (6 kap. 15 § föräldrabalken). Utgångspunkten i bedömningen av hur ofta umgänget ska äga rum är barnets bästa

Att det för tillfället råder en pandemi kan naturligtvis leda till praktiska svårigheter i din situation men det har ingen inverkan på hur ansvaret för kostnaderna för resorna ska bedömas. För barnets pappas del gäller inte lika stränga karantänregler som för andra. Föräldrar som har haft umgänge med sitt barn i ett annat land behöver nämligen inte gå i karantän i mer än tre dagar efter att ha besökt sitt barn (samvær) förutsatt att han testar sig den tredje dagen (6 d § covid-19-forskriften).

Föräldern som inte bor med barnet ska betala för resan vid umgänge men du kan vara skyldig att bidra

Utgångspunkten är att den förälder som inte bor stadigvarande med barnet ska betala resan i samband med umgänge. Men du som bor med barnet ska också bidra i skälig utsträckning, men då endast med så mycket som är skäligt med hänsyn till din ekonomiska förmåga. (6 kap. 15 b § st. 1 föräldrabalken).

Du är endast skyldig att bidra för kostnader som är betydande, resor som överstiger tio mil har angetts som en riktpunkt vid bedömningen i förarbetena. Det ska här tilläggas att det kan ha en inverkan på bedömningen av fördelningen av kostnaderna om du har flyttat långt ifrån pappan utan någon godtagbar anledning. Som exempel på ett godtagbart skäl har i förarbeten angetts att den förälder som har vårdnaden om barnet har fått jobb på annan ort. Av rättsfall framgår att även studier och barnets hälsa kan vara godtagbara skäl.

Avtal om umgänge och hur resorna ska genomföras

Det finns sammanfattningsvis inte någon lagregel som säger att du som förälder med barn boende hos dig ska genomföra resorna. När det uppstår meningsskiljaktigheter kring hur resorna ska gå till, vart barnet ska avlämnas osv. kan det vara en fördel att det upprättas ett avtal kring detta. Socialnämnden i din kommun kan hjälpa dig och pappan med ett avtal om umgänge. I ett sådant avtal kan ingå bestämmelser om kostnadsfördelning och hur resorna ska organiseras (6 kap. 17a § föräldrabalken). Skulle det råda oenighet eller om socialtjänsten inte vill godkänna avtalet tas frågan upp i den tingsrätt där du bor med ditt barn (6 kap. 17 § föräldrabalken).

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Peter Pargell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3677)
2021-12-08 Närmast anhörig - vem är det?
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare

Alla besvarade frågor (97717)