Vilken egendom ingår i en bodelning och ingår egendom man fått efter man väckt talan om skilsmässa?

Jag och mina 2 kusiner och deras pappa har spelat på lotto tillsammans i 35 år. Nu blev det äntligen en stor vinst. Har min fru del av det nu när vi ska skiljas?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om egendom mellan makar och äktenskapsupplösning (dvs när man skiljer sig) samt bodelning som blir aktuellt vid skilsmässa, återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Jag tolkar din fråga som att inget äktenskapsförord har upprättats mellan dig och din maka. Därför blir bestämmelserna i ÄktB tillämpliga. I mitt svar till dig kommer jag redogöra för vad som händer med makars egendom när ett äktenskap upplöses och hur makarnas egendom då kommer att fördelas enligt bestämmelserna i lagen.

Bodelning

Vid en bodelning ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådan egendom som varje make tidigare avtalat om i ett äktenskapsförord eller testamente, eller sådan egendom som den ene maken fått genom gåva eller testamente, med förbehållet att det skulle vara den enes makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

Det finns dock andra fall där egendom kan vara enskild, se (7 kap. 2 § ÄktB).

Vilken egendom ingår vid en bodelning?

Beroende på om sakerna du nämner i frågan var enskild egendom eller inte blir svaret olika. Om det var enskild egendom kommer sakerna inte ingå i en bodelning. Om det däremot inte är enskild egendom, utan giftorättsgods kommer sakerna ingå i en bodelning.

Bodelning ska göras utifrån de egendomsförhållanden som rådde när talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs. när någon av makarna skickade in talan om äktenskapsupplösning till tingsrätt. Egendom, exempelvis pengar, i från lotto i ditt fall kommer alltså inte räknas in i bodelningen - under förutsättning att det skedde efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs. den dag då ansökan skickades in till tingsrätten från någon av er (9 kap. 2 § ÄktB.)

Vad får undantas i en bodelning?

En make får i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål som denne uteslutande använt för sitt personliga bruk, samt fått genom personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB). Alltså om du har saker som uteslutande endast har använts av dig personligen, eller att du har fått dem som personlig present, kan det finnas en möjlighet att du vid en bodelning kan få undanta dessa saker.

Undantaget från denna bestämmelse är om det ekonomiska värdet på den egendom som den ena maken använt för personligt bruk och vill undanta är oskäligt. Vad som är skäligt att undanta vid en bodelning görs efter en bedömning i varje enskilt fall. Där man bl.a. tittar på makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt. Huvudregeln vid en bodelning är annars att makarna får hälften var av giftorättsgodset (11 kap. 3 § ÄktB).

Värt att tillägga är att varje make har rätt att få önska att ha kvar sin egen egendom, eller delar av denna vid en bodelning som huvudregel (11 kap. 7 § ÄktB). I ditt fall kan du alltså önska att få behålla de saker du nämnt, ska vara dina egna vid en bodelning, så som vinsten på lotto.

Sammanfattning

All egendom som inte är enskild egendom ska ingå i en bodelning, även sådan egendom makarna hade innan de ingick äktenskap. Annat blir förhållandet om makarna under äktenskapet skrev ett äktenskapsförord eller testamente där man kom överens om att viss egendom skulle vara enskild eller om egendomen som fanns med hos ena maken innan äktenskapet kom från ett arv eller testamente med villkoret att det skulle vara dennes enskilda egendom. Slutligen har vardera make rätt att undanta kläder och andra föremål som använts uteslutande för enskilt bruk, samt personliga presenter.

I ditt fall är det möjligt att pengarna du vann på lotto kommer vara din enskilda egendom och alltså inte ingå vid en framtida bodelning - men det förutsätter att det skedde efter det att ansökan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätt. Man utgår alltså från egendomsförhållanden innan talan om äktenskapsskillnad väcktes; egendom som tillkommit den ena maken, räknat från den dag då ansökan skickades in till tingsrätten kommer alltså tillhöra den maken och inte delas mellan makarna.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”