Vilken egendom ingår i bodelning?

2016-05-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,jag är gift men vi har beslutat att skiljas, jag har flyttat från vårt hem. Pappren för att ansöka om äktenskapsskillnad har inte skickats in än. Jag har samtidigt fått möjlighet att köpa en husbil, för mitt eget bruk. Om jag köpte denna husbil, skulle den då ingå i den kommande bodelningen? Jag kommer behöva ta ett lån för att finansiera köpet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för makars egendom och bodelning vid skilsmässa regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Den lagen kan du hitta här. Framförallt är det kapitel 5, 7, 9, 10 och 11 som är aktuella för dig. Jag inleder med att beskriva gällande rätt och vad detta betyder i ditt fall. Svaret avslutas med rekommendationer för hur du kan agera.

Vad gäller enligt Äktenskapsbalken?

Enligt ÄktB 9:1 fördelas egendom mellan makar vid äktenskapsskillnad genom bodelning och det är deras giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, se ÄktB 10:1. Som huvudregel är all egendom giftorättsgods, men genom exempelvis ett äktenskapsförord kan viss egendom göras enskild och på så sätt undantas från en bodelning. Om något ersätter egendom som är enskild, ska den nya egendomen också ses som enskild, om inte något annat har avtalats i äktenskapsförordet, se ÄktB 7:2. Vid en bodelning ska båda makar få göra en skuldtäckning. Alltså får de tillgodoräkna sig giftorättsgods för att täcka sina respektive skulder, se ÄktB 11:2. Både skuldtäckning och beräkning av giftorättsgods görs enligt ÄktB 9:2 med utgångspunkt i de förhållanden som rådde dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Talan anses väckt dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kommit in till tingsrätten. Enligt ÄktB 9:13 får makar inför en stundande äktenskapsskillnad avtala om den kommande bodelningen och i förväg bestämma hur egendom ska fördelas eller vad som ska ingå i en bodelning.

Eftersom du inte har skickat in ansökan för äktenskapsskillnad än, så är inte talan väckt. Detta innebär att giftorättsgods och eventuella skulder för egendomen som du skaffar i dagsläget som huvudregel kommer ingå i en bodelning. Om ni inte har ett äktenskapsförord som på något sätt gör en nyinköpt husbil till enskild egendom, så blir den till giftorättsgods och kommer ingå i en bodelning.

Vad kan du göra?

Om du vill köpa husbilen, men vara säker på att den inte ingår och om det inte finns äktenskapsförord som gör den till enskild egendom, så kan ni skriva ett avtal för att reglera detta. Avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda parter. I avtalet kan ni exempelvis besluta att husbilens värde ska ingå i bodelningen, men att du ska få själva husbilen på din lott. Den kan även helt undantas från bodelningen. Med förutsättning att ni kan komma överens om villkor som passar er båda, så finns det alltså stor möjlighet att redan nu bestämma vad som gäller för husbilen när er bodelning väl genomförs. Hur avtalet ska formuleras är ni fria att avgöra själva, men om ni vill reglera flera egendomsförhållanden kan det vara lämpligt att först tala med en jurist. Du kan få hjälp att boka ett möte med en jurist via Lawline här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (969)
2020-10-28 Ingår hus i bodelningen som ena maken äger?
2020-10-27 Hur långt sträcker sig en boutredningsmans befogenhet?
2020-10-26 Kan jag tvingas att flytta från den gemensamma bostaden efter bodelning?
2020-10-26 Äktenskapsskillnad i Sverige om gift i USA

Alla besvarade frågor (85501)