FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/06/2015

Vilken betydelse har formkraven vid t.ex testamenten eller äktenskapsförord?

Hej, varför är det viktigt att ett testamente och äktenskapsförord följer deras formkraven som t.ex. två vittnen på ett testamente?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Formkraven för ett testamente finns i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K1), och en handling som inte uppfyller formkraven är helt enkelt ogiltig. Detsamma gäller förstås de formkrav som finns för äktenskapsförord (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230). Det är därför rent praktiskt klart att formkraven är av betydelse; det finns ju ingen möjlighet att genomdriva det som handlingen ger uttryck för om den inte är giltig.

Anledningen till att formkraven finns torde vara att det rör sig om handlingar av stor betydelse för den som skriver dem. Ett testamente eller ett äktenskapsförord kan ju få långtgående konsekvenser för vad som händer med ens egendom. Även övriga rättshandlingar för vilka det ställs formkrav, som fastighetsöverlåtelse, är typiskt sätt av stor ekonomisk eller annan betydelse. Formkraven bidrar till att det säkerställs att den som exempelvis skriver ett testamente verkligen har tänkt igenom och menar det som står där, och till att det inte sker under hot eller annan otillbörlig påverkan från utomstående (exempelvis någon som försöker tvinga till sig ett arv).

Sammanfattningsvis är formkraven alltså krav som ställs för att man skall vara säker på att en handling är allvarligt menad, och om inte formkraven uppfylls har t.ex. testamentet eller äktenskapsförordet som grundregel ingen betydelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”