Vilken betänketid gäller vid skilsmässa, om makarna både är oeniga och det finns barn under 16 år i hushållet??

2019-11-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Undrar vilken betänketid som gäller vid skilsmässa om man har barn under 16 år och man inte är överens. Det är väl fortfarande bara 6 månader och inte 2 x 6 månader?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag förstår din fråga såsom att det finns två olika grunder för betänketid; dels att makarna är oense om de bör skilja sig, dels att det finns eget barn under 16 år i något av hushållen.

Betänketidens längd innan skilsmässa kan meddelas är alltid sex månader

Regler om betänketid vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken.

Av 5 kap 1 och 2 §§ äktenskapsbalken framgår att äktenskapsskillnad får meddelas endast efter att viss betänketid passerat, om någon av makarna varaktigt sammanbor med eget barn under 16 år eller om makarna är oense.

Betänketiden inleds enligt 5 kap 3 § äktenskapsbalken när makarna ansöker gemensamt om skilsmässa, eller, vid oenighet, när den ene makens yrkande om skilsmässa delgetts den andre. När betänktetiden löpt under sex månader, skall dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna framställer ett särskilt yrkande om detta.

Det är alltså möjligt att få ut en skilsmässa efter 6 månaders betänketid, även om det föreligger flera olika "grunder" för betänketid (d.v.s såväl att makarna är oense om att skiljas, som att det finns eget barn under 16 år i ett av hushållen). Det är med andra ord precis som du skriver fortfarande bara sex månaders betänketid.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller om jag missförstått dig, får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (874)
2020-02-25 Vilket ansvar har man för sin makes/makas skulder?
2020-02-17 Ingår gåvor till makan i bodelningen vid skilsmässa?
2020-02-16 Vad gör man när en make vägrar flytta efter skilsmässa?
2020-02-16 Ska egendom min make har köpt i sitt företag ingå i bodelningen vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (77459)