Vilken arvsrätt har särkullbarn?

2020-02-04 i Särkullbarn
FRÅGA
Gift par med var sitt särkullbarn, arvsordning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkt i besvarandet av frågan

I mitt besvarande av din fråga kommer jag utgå från det scenario att den ena maken avlider och då efterlämnar ett barn samt den efterlevande maken/makan. Jag utgår även från att det inte finns några gemensamma barn.

Vad säger lagen?

Reglerna om arvsordning hittar vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter refererad till som ÄB. Först och främst ska en bodelning förrättas mellan makarna (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken [1987:230]). Bodelningen görs för att få klarhet i den avlidnes tillgångar, hädanefter kallat kvarlåtenskap, som sedan ska fördelas. För att förtydliga, det som den avlidna maken/makan får genom bodelningen är det som utgör dennes kvarlåtenskap.

När det finns särkullbarn och inga gemensamma barn är utgångspunkten att all kvarlåtenskap tillfaller särkullbarnet. (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB) Särkullbarnet kan dock välja att vänta med att få ut sitt arv så att kvarlåtenskapen istället tillfaller den efterlevande maken/makan. Vidare har den efterlevande maken/makan alltid rätt till 4 prisbasbelopp vid en bodelning som följer av att den ena maken/makan avlidit. För 2020 motsvarar 4 prisbasbelopp 189 200 kr (ett prisbasbelopp för 2020 är 47 300 kr). I den mån den efterlevande maken/makan inte får 189 200 kr från bodelningen med den avlidne har denne alltså rätt att få ut mellanskillnaden från den avlidnes kvarlåtenskap innan detta delas ut till övriga arvingar. (3 kap. 1 § ÄB)

Sammanfattning

När ett par är gift och det inte finns några gemensamma barn men särkullbarn så ärver särkullbarnet hela kvarlåtenskapen från sin avlidne förälder. Dock kan ett särkullbarn välja att vänta med att få ut sitt arv varav kvarlåtenskapen istället kommer tillfalla den efterlevande makan/maken. Vid den senares bortgång kommer då särkullbarnet vara berättigad att få ut den del av arvet som denne väntade med vid sin förälders bortgång ur den avlidnes kvarlåtenskap.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1092)
2020-09-26 Arvsrätt för barn när föräldrarna gifter om sig
2020-09-22 Vad händer med våra tillgångar om min make dör?
2020-09-14 Vad ärver jag från min pappa och vem kontaktar mig när han dör?
2020-09-13 Vem ärver, efterlevande make eller särkullbarn?

Alla besvarade frågor (84390)