FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/02/2020

Vilka uppgifter registreras i belastningsregistret?

Hej, håller på att söka som Au pair till hösten. Undrar om en ringa misshandel syns på ett belastningsregistret som ska användas utomlands?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en dom gällande ringa misshandel syns i belastningsregistret.

Detta framgår av Lag (1998:620) om belastningsregister.

Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister. En dom rörande ringa misshandel kommer därmed att vara synlig i belastningsregistret.

Det är påföljden eller straffet som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Det framgår av 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister när en uppgift i belastningsregistret gallras, dvs försvinner, och inte längre blir synlig. Då jag inte vet när du dömdes eller vilken påföljd du dömts till samt hur gammal du var vid tillfället för brottet kan jag inte svara på hur länge domen kommer vara synlig. Ringa misshandel har en straffskala på böter till sex månaders fängelse, 3 kap. 5 § Brottsbalken. Uppgifter om böter gallras fem år efter domen. Fängelsestraff är kvar tio år efter frigivning. Skyddstillsyn, villkorlig dom, ungdomstjänst eller ungdomsvård gallras efter tio år, om man var under 18 år då brottet begicks ska det gallras efter fem år.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”