FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/06/2022

Vilka typer av uppgifter förs in i belastningsregistret?

Jag har en fråga om fick faktura tilläggsavgift från en biljettkontroll och sen bestridat det och sen kommit fram till tingsrätten och beslutet var att betala avgift till domstol med biljettkontroll faktura (tilläggsavgift) och tredskodom och stämning ansöka avgifter med summan 8000kr Kommer det att registrera i belastningsregistret hos polisen eller inte På grund av jag kommer att ansöka om svenska medborgarskap och vill veta om det påverkar mina ansökan eller inte Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om domen i en civilrättslig tvist förs in i belastningsregistret.  Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Information i belastningsregistret

Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Dessa uppgifter gallras, det vill säga tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Vad gäller uppgifter om, exempelvis, böter gallras sådana uppgifter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Vad som gäller i ditt fall 

Så som jag förstår din fråga så har din rättegång handlat om någon form av betalningskrav. Detta innebär, högst sannolikt, att det handlar om någon form av civilrättsligt krav och förfarande. Observera att det som tas upp i belastningsregistret är straffrättsliga påföljder (det vill säga påföljder/straff till följd av brott). Att domstolen dömer dig att fullgöra ett krav på betalning (betala en faktura som du har bestridit) är inte en straffrättslig påföljd varför den inte kommer att föras in i belastningsregistret.

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare