Vilka skyldigheter följer av en fullmakt?

2018-10-27 i Avtal
FRÅGA
Hej !Min syster har fullmakt för att sköta vår dementa mors ekonomi. Jag är intresserad av att veta vilka skyldigheter och ansvar detta innebär. Har jag rätt att ta del av denna fullmakt och i så fall vart skall jag vända mig? Min syster vill inte prata med mig.
SVAR

Hej och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får vi kika in i Avtalslagen (AvtL).

Din syster får sluta avtal och företa andra rättshandlingar som rör er mors ekonomi

Som jag har förstått det så har din syster en enkel fullmakt att sköta er mors ekonomi. Det innebär att din syster har kompetens att sluta avtal och företa andra rättshandlingar åt din mor i frågor som rör hennes ekonomi. Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att det rör som om en skriftlig fullmakt, då det är det absolut vanligaste i fall liksom detta.

Din syster får inte gå utanför sin behörighet

När man pratar om fullmakter så är det viktigt att ta upp begreppen "behörighet" och "befogenhet", vilka är mycket betydelsefulla i frågan. Behörigheten brukar även kallas för fullmaktens "yttre gränser", och framgår av vad som står nedskrivet den skriftliga fullmakten. Om din syster har en fullmakt där det uttryckligen står att hon har en fullmakt att sköta er mors ekonomi, så innebär det givetvis att hon inte får gå utanför det området. Hon har gått utanför sin behörighet, om hon ingår ett avtal eller liknande som inte har med er mors ekonomi att göra. Det resulterar isåfall att avtalet inte blir bindande (AvtL 10 § 1 st). Din syster kan dessutom bli skyldig att ersätta en tredje part för de eventuella skador som denne har fått till följd av din syster har gått över sin behörighet (AvtL 25 §).

Ett avtal kan vara bindande trots att befogenheten har överskridits

Det är dessutom vanligt att en skriftlig fullmakt följs av muntliga instruktioner av något slag. Det handlar då alltså om särskilt inskränkande villkor för fullmakten, som oftast ges muntligen. Dessa kännetecknar befogenheten, som brukar räknas som fullmaktens inre gränser.

Jag ska ge ett exempel: Det finns en fullmakt som lyder: "A får för min räkning inhandla en Volvo V70". Detta är alltså behörigheten. Det kan dock vara så att fullmaktsgivaren muntligen har sagt att A inte för köpa bilen för mer än 100 000 kr. Detta är då befogenheten, och denna hålls ofta hemlig för den tredje parten för att t.ex. kunna öka möjligheterna att förhandla fram ett så bra pris som möjligt. Köper A en Volvo V70 för 110 000 kr, så innebär det med andra ord att A har gått över sin befogenhet. Köpet är då inte bindande för fullmaktsgivaren om den tredje parten (i detta fallet den som sålde bilen) insåg eller borde ha insett att A gick över sin befogenhet (AvtL 11 § 1 st). Det kan givetvis vara svårt för den tredje parten att inse att A gick över sin befogenhet, då befogenheten som sagt oftast hålls hemlig. Om avtalet trots allt är bindande, så kan det ge konsekvenser för A. Detta eftersom att fullmaktsgivaren då kan begära ersättning för den skada som detta har resulterat i. Det är dock upp till fullmaktsgivaren att bevisa att befogenheten har överskridits, vilket kan vara svårt då denne har getts muntligen.

Detta innebär att din systers övergripande skyldighet är att följa instruktionerna i fullmakten.

Sammanfattning

Din syster har alltså kompetens att ingå avtal och företa rättshandlingar åt er mor i frågor som rör hennes ekonomi. Detta medför att hon alltid bör hålla sig inom den behörighet och befogenhet som detta ger. Om det i fullmakten står att den endast rör er mors ekonomi, så får hon t.ex. inte ingå avtal som rör något annat. Hon går då över sin behörighet, vilket resulterar i att avtalet inte är bindande. Om hon däremot inte följer de muntliga instruktioner som din mor har gett henne (vilka hör samman med fullmakten) så har hon istället överskridit sin befogenhet. Ett eventuellt avtal är då inte bindande om tredje man insåg att din syster överskred sin befogenhet, eller om tredje man borde ha insett detta.

Mina råd till dig

Angående frågan om du har rätt att ta del av fullmakten, så vet jag tyvärr inte. För att få svar på den frågan kan du exempelvis vända dig till våra jurister på info@lawline.se. Jag kan även tipsa om att det t.ex. finns olika organisationer som skulle kunna hjälpa dig i ärendet. Ett exempel på en sådan organisation är Demensförbundet, vilken erbjuder gratis rådgivning för demenssjuka och anhöriga till dessa. Förhoppningsvis kan de med deras erfarenhet och kunskap besvara även frågor om fullmakter, då det är en vanligt förekommande fråga.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen, och önskar ett stort lycka till i framtiden!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1078)
2019-03-20 Vad gäller när fastighetsägarna säger en sak men den allmänna principen säger en annan?
2019-03-20 Möjlighet att i efterhand ensidigt förändra avtalsvillkor
2019-03-19 Kan leasingföretaget ändra ett avtal?
2019-03-18 Vad är en Non-Waiver klausul på svenska?

Alla besvarade frågor (66922)